Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο – Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

157

  

Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο έδωσε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το υπουργείο για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών.
Η τακτοποίηση της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργίας της συγκεκριμένης χρήσης.

ΕΔΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ered.gr