Έγγραφο ΕΤΑΑ προς Υπουργείο Εργασίας για την κατάργηση της υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

109

  

ETAAΑνακοίνωση ΕΤΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. ομόφωνα συμφώνησε να αποσταλεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Έγγραφο

 

tsmede.gr