Έρευνα για το αστικό πράσινο

158

  

Παρακαλώ απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά στις απόψεις σας για το αστικό πράσινο στην πόλη του Αγρινίου.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο διεξαγωγής έρευνας, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής στο τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και συμπληρώνεται ανώνυμα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Για να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο, μεταβείτε εδώ.