ΑΔΜΗΕ: Μέχρι τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για τις 112 Θέσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

151

  

admieΣτην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 112 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης, προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 21 έως και 30 Απριλίου, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά, καθώς και τη σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο του Διαχειριστή.