Αιγιαλός: Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου οι τοπογράφοι μηχανικοί

303

  

Την απόσυρση των άρθρων για τον αιγιαλό και την παραλία που συνδέονται με τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών πριν και μετά την 28η Ιουλίου του 2011, που είναι η κόκκινη γραμμή των αυθαιρέτων, βελτιώσεις αλλά και προτάσεις επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, κατέθεσαν χθες οι τοπογράφοι μηχανικοί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής.

Στο υπόμνημά του, ο πανελλήνιος σύλλογος ζητά να αποσυρθούν στο σύνολό τους από το νομοσχέδιο για την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων, τα άρθρα 28 και 34, κάνοντας λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα που ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να συναινέσει.

Ζητά να αναρτηθούν στην συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση οι ρυθμίσεις και να κατατεθούν αυτόνομα ξανά στην βουλή, με την συμμετοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι τοπογράφοι μηχανικοί προτείνουν επίσης στην επιτροπή εξέτασης των παραχωρήσεων χρήσης να συμμετέχει και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς αφορά περιοχές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες αλλά και να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου και εντοπισμού νέων αυθαιρέτων κατασκευών αρχικά μέσω δορυφορικών εικόνων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχάλη Καλογιαννάκη, χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα και για την οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Όπως σημειώνει, το προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο από την ΕΚΧΑ ΑΕ από το 2008 και ο αρχικός στόχος ολοκλήρωσης ήταν το 2016.

Τα επίμαχα άρθρα

Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνουν τα άρθρα του νομοσχεδίου που προτείνει ο κλάδος να αποσυρθούν.

Ειδικότερα, το άρθρο 28, αφορά σε αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28.7.2011 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα.

Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης περιλαμβάνονται έργα και εγκαταστάσεις χωρίς άδεια, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης, να υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση για κτίρια που δεν καλύπτονται από την αρχική άδεια έργων. Ο νόμος ορίζει ότι είναι δυνατή η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Οι τοπογράφοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για αδειοδότηση εκ των υστέρων. «Ακυρώνει τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες να αδειοδοτούν, δηλαδή να δίνουν την άδεια, διότι δεν μπορούν να ελέγξουν τι έχει γίνει σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να δώσουν την έγκριση τους. Πρώτη φορά τακτοποιούνται αυθαιρεσίες που έχουν γίνει σε κοινόχρηστα τμήματα».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 34, περιλαμβάνει  έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό και την παραλία χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης.

Τα έργα αυτά μπορεί να αδειοδοτηθούν με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε 2 έτη από την έναρξη της ισχύος του νόμου. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί από το δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. το δημόσιο ή αποτελούν λειτουργικό σύνολο με καταλύματα ή ξενοδοχειακές μονάδες του ΕΟΤ.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται αδειοδοτούνται εκ των υστέρων καταπατητές δημοσίων εκτάσεων, μιας και δεν είχαν την παραχώρηση  της χρήσης, την οποία κατασκεύασαν αυθαίρετα. Το νομοσχέδιο προβλέπει σε αυτό το σημείο ότι εξαιρούνται απότην κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση κάθε γενική ή ειδική διάταξη με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011 αν αφορούν: α)έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας, β) έργα εθνικής σημασίας, γγ) έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου των έργων Α.Π.Ε»

Όπως επισημαίνεται «πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία-κόκκινη γραμμή που έχει αποδεχθεί το ΣτΕ.»

Προσθέτουν επίσης ότι υπάρχει σημαντική ασάφεια για το ποια έργα είναι εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και την δυνατότητα να γίνει η αίτηση εντός 2 ετών από την ισχύ του νόμου, σημαίνει ότι αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να γίνονται για τα επόμενα δύο χρόνια, και συγχρόνως να «τακτοποιούνται».

Σε άλλο σημείο, οι τοπογράφοι εξηγούν ότι ο υποχρεωτικός καθορισμός ζώνης παραλίας 30 μέτρων θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση καθώς θα απαιτείται πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για αποζημιώσεις.

Συγχρόνως και σε αυτό τον νόμο, δεν θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για το καθορισμό του πλάτους της παραλίας, με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή, ενδεχομένως, να είναι πηγή συναλλαγής.

Στην διάταξη  που προβλέπει αντίστοιχα ότι δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών μέτρων, οι τοπογράφοι-μηχανικοί εκτιμούν ότι το μήκος είναι αρκετό και πρέπει να αυξηθεί.

Επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που παραχωρηθεί η χρήση μπορεί εύκολα να καταληφθεί από μία ξαπλώστρα. «Το νομοσχέδιο, σε αυτό το σημείο, αναιρείται μιας και ορίζει ότι η ζώνη, πλέον, θα είναι 30-50 μέτρα».

Η δημοπρασία παραχώρησης της χρήσης, αλλά και κάθε άλλη διαδικασία που προβλέπεται, θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι ενστάσεις τους επεκτείνονται και στο πρόστιμο καθώς όπως αναφέρουν η πρόβλεψη για έκπτωση 50% στην εφάπαξ καταβολή, ισοδυναμεί με ποσό μικρότερο από το να είχε παραχωρηθεί η χρήση νόμιμα. «Η αποζημίωση δεν έχει επομένως χαρακτήρα τιμωρητικό, αλλά επιβραβεύει τον αυθαιρετούχο».

Της Μαριάννας Τζάννε

newmoney.gr