Ανακοίνωση του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για φαινόμενα Αντιποίησης Επαγγέλματος Μηχανικού

127

  

Με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας καλεί τους πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες Μηχανικού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αντιποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε όσους πολίτες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες Μηχανικού (για μελέτες, κατασκευές, έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης, τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κ.λ.π.) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αντιποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού από επιτήδειους, που δηλώνουν μηχανικοί χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με το επιστημονικό  και επαγγελματικό αντικείμενο του μηχανικού.

Επειδή το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει ποικίλα και εξόχως σοβαρά προβλήματα τόσο στη νομιμότητα και την ασφάλεια των κατασκευών, όσο και στην εγκυρότητα και πληρότητα των σχετικών μελετών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εάν δεν γνωρίζουν με πλήρη βεβαιότητα την επαγγελματική ταυτότητα των συνεργατών τους μηχανικών, να απευθύνονται στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.