Αναξιοποίητο το 18% των κτιρίων του ΕΦΚΑ, αλλά ο φορέας νοικιάζει 261 ακίνητα

56

  

Στα 850 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως προκύπτει από στοιχεία που κοινοποίησε στη Βουλή η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ διαθέτει συνολικά 308 κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ιδιοκτησίες) συνολικού εμβαδού 649.731 τετραγωνικών μέτρων και αντικειμενικής αξίας 850 εκατ. ευρώ.

Εξ, αυτών, το 32,60% (211.838 τ.μ.) ιδιοχρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ., το 3,97% (25.786 τ.μμ) είναι κτίρια υπό κατασκευή, το 28,97% (188.205 τ.μ.) είναι κτίρια που χρησιμοποιούνται δωρεάν από φορείς του υπουργείου Υγείας (ΠΕΔΥ, ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία) βάσει προηγούμενων νόμων, το 17,95% (116.626 τ.μ.) είναι κενά κτίρια (περισσότερα από τα μισά αυτών είναι διατηρητέα κτίρια) και το 16,51% (107.274 τ.μ. είναι εκμισθωμένα κτίρια προς τρίτους.

Κατά το υπουργείο, το ποσοστό 17,95% των κενών κτιρίων οφείλεται κυρίως στις δύσκαμπτες και αδιαφανείς διαδικασίες που εισήγαγε ο Ν. 3863/2010 για την υποχρεωτική χρήση των ακινήτων από την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης των κτιρίων αυτών. Το υπουργείο ξεκαθαρίζει πως έχει ήδη εκπονηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη κτιριακό πρόγραμμα για τη συστέγαση των δομών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και την αξιοποίηση των κενών ακινήτων του ΕΦΚΑ και πως ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις από δημόσιους φορείς για αρκετά από τα κενά ακίνητα του ΕΦΚΑ και θα ακολουθήσει η πρόσκληση προς ιδιώτες.

Παράλληλα, από την ίδια ενημέρωση προκύπτει πως τα καταβαλλόμενα μισθώματα από τον ΕΦΚΑ είναι 865.000 ευρώ μηνιαίως για 261 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα και πως με το πρόγραμμα συστέγασης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ενιαίες δομές και με την εκτέλεση των κτιριακού προγράμματος (οικοδόμηση κτιρίων σε υπάρχοντα ιδιόκτητα οικόπεδα και επισκευή κενών ιδιόκτητων κτιρίων για ιδιόχρηση), εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση άνω του 50% τα επόμενα πέντε έτη.

Θανάσης Κουκάκης

insider.gr