Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στο Μάτι

203

  

Αναστολή έκδοσης αδειών σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τον χωρικό σχεδιασμό, στο Μάτι προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681»
Η τροπολογία αφορά σε ρυθμίσεις του τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πυρόπληκτων περιοχών στους δήμους Μαραθώνα και Ραφήνας.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η δόμηση σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τον χωρικό σχεδιασμό, δημιουργούνται κίνητρα για την άμεση διάνοιξη οδών και ταυτόχρονα για την κατασκευή ενός ασφαλούς οδικού δικτύου οπισθοχωρώντας ουσιαστικά οι κατασκευές για να υπάρχει επαρκές πλάτος οδοποιίας. Επίσης, απομακρύνονται κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και κύρια στην περιοχή του ρέματος Παππά και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου και την απόδοση σε κοινή χρήση των τμημάτων του παραλιακού μετώπου τα οποία θα υποδεικνύονται και από το ειδικό χωρικό σχέδιο ως δίοδοι προς τη θάλασσα αλλά και ως δίκτυο κυκλοφορίας πεζών.

Η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπεται σε περιοχές όπως: Ζώνη συγκεκριμένου πλάτους από τον άξονα οδών που θεωρούνται κρίσιμες για τον συνολικό σχεδιασμό. Διευκρινίζεται ότι το πλάτος της αναστολής δεν αποτελεί την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή. Είναι το περιθώριο, το οποίο αναστέλλεται η δόμηση για να έλθει το ειδικό χωρικό σχέδιο να καθορίσει τη ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή.
Η επιλογή των οδών έχει γίνει έτσι, ώστε να υπάρχουν δίδυμα οδών ανόδου και καθόδου, να υπάρχει, δηλαδή, διευκόλυνση κυκλοφορίας και, ταυτόχρονα, να υπάρχει σύνδεση με τις ευρύτερες και όμορες περιοχές, καθώς δεν υπήρχε σύνδεση ούτε με τις γειτονικές περιοχές.
Δίνεται η δυνατότητα σε κτίρια με βαριές βλάβες, που βρίσκονται στην περιοχή αναστολής, να αποζημιωθούν ως κατεδαφιστέα και να κατασκευαστούν σε άλλη ζώνη, ή να οπισθοχωρήσουν ή να πάνε σε άλλη ζώνη.
Η αναστολή αφορά κάθε οικοδομική εργασία και δεν επισκευάζονται και δεν ανακατασκευάζονται μάντρες και άλλες κατασκευές περιβάλλοντος χώρου, εφ’ όσον η θέση τους είναι στη ζώνη αναστολής και μέσα στα όρια της οδοποιίας.
Η αναστολή μέσα σε αυτή τη ζώνη αφορά και κάθε αδόμητο οικόπεδο, την ανακατασκευή στην παραλιακή περιοχή και αφορά και κάθε κτήριο που βρίσκεται σε είκοσι μέτρα από τη ζώνη του Ρέματος Παπά. Δίνεται, όμως, η δυνατότητα να απομακρυνθούν αυτά τα κτήρια με τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στέγασης. Εξαιρείται από την αναστολή η αποκατάσταση κτηρίων με βλάβες τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή εξαιρούνται αυτά που θέλουν μικρές αποκαταστάσεις.

Τα κτίρια που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και βρίσκονται κατά σύνολο ή τμήμα στη ζώνη αναστολής μπορούν να πάρουν επιδότηση κατεδαφιστέου και να κατασκευαστούν εκ νέου εκτός ζώνης και μπορούν και να μετατοπιστούν στο ίδιο τεμάχιο σε περιοχή εκτός της ζώνης αναστολής.

 

ered.gr