Αναφορά ΣΕΓΜ στο Συνήγορο του Πολίτη για τις κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

97

  

Μετά την πρωτοφανή αγνόηση των πολλαπλών επιστολών και παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ προς το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα της συνεχιζόμενης καταχρηστικής απαίτησης πληρωμής κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ για την είσπραξη λογαριασμών συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, ο ΣΕΓΜ υπέβαλε σχετική Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία του ο ΣΕΓΜ επιδιώκει την έκδοση από τον Συνήγορο του Πολίτη μιας πράξης απευθυνόμενης στο Υπουργείο, ώστε να λάβει -επιτέλους- τα αναγκαία μέτρα ορθής ερμηνείας των διατάξεων και να σταματήσει η απαράδεκτη και καταχρηστική επιβάρυνση των μελετητικών επιχειρήσεων.

segm.gr