Απόψεις: Παρεμβάσεις για την οικοδομική ανάπτυξη

437

  

Το μέλλον των πόλεων και η αναζήτηση επιλύσεων για τα μείζονα θέματα μητροπολιτικής διαχείρισης είναι στο προσκήνιο.

Στόχος πρέπει να είναι η προστασία και ανάδειξη των δημοσίων χώρων, η επαναθεώρηση στρατηγικών για την διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των δημοσίων χώρων και την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση των αστικών τόπων.

Ο θεσμικός διάλογος για τον πολεοδομικό-χωροταξικό σχεδιασμό και τις οφειλόμενες πολιτικές πρέπει να λάβει δομικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Μείζονα σημασία έχει η επεξεργασία προτάσεων, ιδεών ώστε να συντείνουν στην ανατροπή εφαρμοσμένων πολιτικών, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για παράδειγμα η ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να αντιμετωπιστούν με νέα εργαλεία και στρατηγική.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να απαντά στα προβλήματα που συναρτώνται με την ελλειμματική ανάπτυξη του αστικού ιστού σε όλα τα επίπεδα, την υποβάθμιση- γήρανση δομών και κτιριακών συνόλων

και επομένως

με την αναβάθμιση  των αστικών χώρων αλλά και της περιφέρειας των πόλεων.

με τη  ανάπτυξη και ολοκληρωμένο σχεδιασμό των κενών στο εσωτερικό των πόλεων και στην περιφέρεια αυτών,

με την αξιοποίηση και  επανάχρηση  εγκαταλειμμένων κελυφών και συνόλων.

Ακόμα στην ίδια στρατηγική πρέπει να ενταχθούν παρεμβάσεις μείζονος σημασίας, βάσει του πολεοδομικού σχεδιασμού (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, πολεοδομικές μελέτες).

Το σχέδιο για την ανάπτυξη της ΔΕΘ, με τη συνολική πολεοδομική ανασυγκρότηση του ιστορικού- εμπορικού κέντρου, οι παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο , οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις του Δήμου με χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ και το πρόγραμμα για οικοδόμηση νέων σχολικών μονάδων, με ΣΔΙΤ,

συνιστούν ένα ελάχιστο πρόγραμμα για την μεταβολή της κατάστασης και την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Του Θανάση Παππά*

*Ο Θανάσης Παππάς είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

typosthes.gr