Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τους πρώην Στάβλους Παπάφη

669

  

Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την δημιουργία χώρων κοινής ωφέλειας στους πρώην Στάβλους Παπάφη προκήρυξε ο δήμος Θεσσαλονίκης
Το κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.µ. θα συµπεριλαµβάνει Βρεφονηπιακό Σταθµό και Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήµης / Αρχείο Προσφυγικής Τούµπας, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις),
Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Περίθαλψη).
Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήµατος θα διαµορφωθεί κατάλληλα και θα συµπληρωθεί µε τον ανασχεδιασµό της υφιστάµενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται µε πεζόδροµο από τις υπόλοιπες χρήσεις του Οικοδομικού Τετραγώνου.
Το κτιριακό συγκρότηµα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθµευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ εγκαταστάσεις).
Λήξη διαγωνισμού : 20.12.2018

ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ