Ασφαλιστική ενημερότητα: Παράταση ισχύος έως 31/03/2020 για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ

69

  

Παράταση ισχύος ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31/03/2020 για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ δίνεται σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.