Αυξητικές τάσεις της συνολικής ισχύος των ΑΠΕ τον Ιούλιο

59

  

aiolikaΑυξητικές τάσεις παρουσίασε η συνολική ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας το μήνα Ιούλιο του 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ισχύς των αιολικών το μήνα Ιούλιο αυξήθηκε στα 1.767,07 MW έναντι 1,750,92 MW τον Ιούνιο. Εν αντιθέσει, σταθερή παρέμεινε η ισχύς των μικρών υδροηλεκτρικών στα 223,53 MW, των μονάδων βιομάζας-βιοαερίου στα 49,19 MW και των ΣΗΘΥΑ στα 100,07 MW.

Να σημειωθεί ότι στασιμότητα υπήρξε στην ισχύ των φ/β στέγης, τόσο του διασυνδεδεμένου, όσο και του μη διασυνδεδεμένου (ΜΔΝ).

Όπως προκύπτει από το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φ/β του διασυνδεδεμένου παρέμεινε σταθερή στα 3.082 MW και αντίστοιχα η εγκατεστημένη ισχύς στα 2.092,06 MW.

Αναφορικά με τα φ/β στέγης του διασυνδεδεμένου, αύξησαν την ισχύς τους στα 350,64 MW τον Ιούλιο, αντί των 350,62 MW τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η ισχύς των φ/β στέγης του ΜΔΝ ανήλθε στα 24,34 MW το μήνα Ιούλιο από 24,33 MW το μήνα Ιούνιο.