Δασο…πρόστιμο για διατήρηση αυθαιρέτου μέσα στο δάσος

167

  

Πρόστιμα ανάλογα με το κόστος κατασκευής καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μέσα σε δάση αλλά εντος οικιστικων πυκνώσεων όπως αυτες οριοθετήθηκαν από τους δήμους Οι οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες απεικονίζονται με ιώδες περίγραμμα. Με κυανό περίγραμμα αναρτώνται οι εκτάσεις που υποδείχθηκαν ως οικιστικές πυκνώσεις από τους οικείους Ο.Τ.Α., αλλά απορρίφθηκαν.
Τα κτίσματα  που θα ενταχθούν στον νόμο και ανεγέρθηκαν έως και την 11η Ιουνίου του 1975 θα τακτοποιούνται για 40 χρόνια ενώ όσα χτίστηκαν μετά και έως τις 28 Ιουλίου του 2011, θα τακτοποιούνται για 25 έτη.  Στα ακίνητα που θα υπαχθούν στην ρύθμιση, δεν μεταβάλλονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα, δεν μεταβιβάζονται και επισκευάζονται μόνο στο τμήμα που αφορά το περίγραμμα της οικοδομής.
Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου ο μαθηματικός τύπος περιλαμβάνει μεταβλητές δασικού περιεχομένου, όπως η αξία δάσους και το κόστος αναδάσωσης, αλλά και μεταβλητές πολεοδομικού περιεχομένου, όπως η τιμή της αντικειμενικής αξίας της πλησιέστερης στην πύκνωση ζώνης, η επιφάνεια του κτιρίου και η παλαιότητά του. Εισάγεται επίσης σταθερός συντελεστής 1000 € ευρώ, ο οποίος εκφράζει την συνολική κοινή ευθύνη των υπαγομένων στις ρυθμίσεις για τις υποδομές που έχουν φτιαχτεί στις οικιστικές πυκνώσεις, ή για τη συνολική κατάληψη του χώρου. Με την αξία του δάσους, η οποία είναι μεταβλητή ανάλογα με το δάσος που έχει εκχερσωθεί, λαμβάνεται πρόνοια ώστε το πρόστιμο να λαμβάνει τα δασικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος των υπηρεσιών που αυτό προσέφερε πριν την εκχέρσωση, ώστε το δασικό ισοζύγιο να είναι αντιπροσωπευτικό της ζημίας που έγινε στο περιβάλλον.

Με τη συμπερίληψη πολεοδομικών μεταβλητών υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν για την αυθαίρετη δόμηση η επιβάρυνση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προκλήθηκε από αυτή.

Για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη το κόστος των εργασιών για τις κατασκευές τους Αν το κόστος εργασιών ανέρχεται έως το ποσό των 15.000€ το πρόστιμο είναι 1000€, αν το κόστος είναι από 15.000 € έως 30.000 € το πρόστιμο είναι 3000€ και στις περιπτώσεις που το κόστος εργασιών υπερβαίνει τις 30.000€ το πρόστιμο είναι 5000€.
Το πρόστιμο μειώνεται κατά 33% όταν αυτό αφορά πρώτη και μοναδική κατοικία του υπαγόμενου, ή όταν το κτίριο βρίσκεται σε ιδιωτικό δάσος. Όταν συντρέχουν και τα δύο παραπάνω, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%.
Το πρόστιμο αποδίδεται στον επονομαζόμενο κωδικό «Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο Οικιστικών Πυκνώσεων» ο οποίος δημιουργείται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ορίζεται επίσης ότι οι πιστώσεις του διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των δράσεων του άρθρου 9, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόστιμο αυτό εισπράττεται μόνο για την αποκατάσταση του δασικού ισοζυγίου από την βλάβη στο οικοσύστημα που προκάλεσαν οι οικιστικές πυκνώσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ. Σταθάκης, Σ. Φάμελλος και Γ. Δημαράς), στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 295 δήμοι καταχώρησαν εγκεκριμένα σχέδια πόλης, 222 δήμοι κατέθεσαν σχέδια μη εγκεκριμένα (είχε ζητηθεί η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης αλλά αυτή για διάφορους λόγους δεν προχώρησε) και 115 δήμοι οικιστικές πυκνώσεις.
Από το σύνολο των δήμων 25 δήμοι δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση αποτύπωσής τους, με συνέπεια πολλοί ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων να βρίσκονται στον αέρα και να μην έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στις προωθούμενες ρυθμίσεις,
Στο σύνολο των θεωρημένων Δασικών Χαρτών της χώρας (αντιστοιχούν στο 51,53% της ελληνικής επικράτειας), οι οικιστικές πυκνώσεις αποτελούν το 0,17%, δηλαδή 113.079 στρέμματα. Από αυτήν την έκταση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, το 17,15% βρίσκεται σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις περιοχές, δηλαδή 19.394 στρέμματα, τα οποία θα μπορούν να υπαχθούν στον προωθούμενο νόμο για τη διατήρηση των δασικών αυθαιρέτων.