ΔΕΗ: Μοντέλο ΣΔΙΤ επιλέγει για την αξιοποίηση ακινήτων

98

  

deiΣε σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς επιλέγει η ΔΕΗ να αξιοποιήσει αστικά και άλλα ακίνητα που διαθέτει σε όλη τη χώρα. Πιλοτικό πρόγραμμα με τρία ακίνητα που θα επιλεγούν από ένα κατάλογο 30. Περιλαμβάνονται εκτάσεις φιλετα σε Αττική, νησιά και περιφέρεια.

«Μέθοδο» τύπου ΣΔΙΤ επιλέγει η ΔΕΗ  για την αξιοποίηση ορισμένων από τα χιλιάδες ακίνητα που διαθέτει σε ολόκληρη την επικράτεια. Σε πρώτη φάση, η αρμόδια υπηρεσία της επιχείρησης, θα επιλέξει με τη βοήθεια συμβούλου, τρία ακίνητα από μία λίστα 30 ακινήτων αστικών και μη για τα οποία θα ετοιμαστούν φάκελοι και θα προσκληθούν επενδυτές να κάνουν προτάσεις για την αξιοποίησή τους.

Παρά την κρίση στην κτηματαγορά, η εταιρεία ευελπιστεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο θα γίνει αρκετά ελκυστικό ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον της κτηματαγοράς, ιδίως όταν στον κατάλογο των προς αξιοποίηση ακινήτων, περιλαμβάνονται οικόπεδα σε τουριστικές ή προνομιούχες οικιστικές περιοχές.

Ειδικότερα η πρόταση της επιχείρησης προβλέπει τα εξής: Ο σύμβουλός της θα επιλέξει τρία ακίνητα από ένα κατάλογο συνολικά 30 ακινήτων. Από αυτά τα 20 έχει ήδη επιλέξει η ΔΕΗ , ενώ επιπλέον 10 θα επιλέξει ο σύμβουλος από το γενικό μητρώο ακινήτων της επιχείρησης. Τα κριτήρια για την επιλογή των τριών ακινήτων, είναι oi δυνατότητες που προσφέρουν για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση με τη μέθοδο σύμπραξης της εταιρείας με τρίτους.

Με τη μέθοδο αυτή, ο κάθε φορέας θα κατασκευάσει ή θα ανακαινίσει συγκεκριμένο ακίνητο με βάση τις προδιαγραφές που έχει συμφωνήσει με τη ΔEΗ και χωρίς να αποκλείεται η εταιρεία από τη μερική ή ολική συμμετοχή της στη μελέτη ή κατασκευή του έργου. Στον φορέα η επιχείρηση θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο «φορέας σύμπραξης» θα αναλάβει τμήμα ή και το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου, οπότε η περίοδος εκμετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής, προκειμένου να επιτύχει μια συγκεκριμένη απόδοση επί του κεφαλαίου που επένδυσε, η οποία θα προσδιοριστεί από τη μελέτη του συμβούλου.

Σε όλη τη διάρκεια παραχώρησης, ο «φορέας σύμπραξης» θα καταβάλλει συγκεκριμένο τίμημα στη ΔEΗ, το ύψος του οποίου, επίσης, θα προσδιοριστεί από τη μελέτη του συμβούλου. Με το πέρας της περιόδου παραχώρησης, το κάθε ακίνητο επιστρέφει στη ΔEΗ η οποία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του. Επομένως, το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων. Ωστόσο η ΔEΗ είναι διατεθειμένη να δεχτεί και εναλλακτικές προτάσεις, όπως αντιπαροχής, ανταλλαγής κλπ.

Γίνεται φανερό ότι ο βαθμός επιτυχίας του συγκεκριμένου μοντέλου, θα αποτελέσει πρόκριμα για την αξιοποίηση μεγάλου αριθμού ακινήτων της ΔΕΗ ΔΕΗ -3,34% τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια. Σε μεγάλο αριθμό από αυτά, υπήρχαν εγκαταστάσεις της ΔEΗ, όπως υποσταθμοί παλαιές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που σήμερα βρίσκονται σε αχρηστία.

Τα ακίνητα

Ο κατάλογος των 20 ακινήτων που έχει καταρτίσει η ΔEΗ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

· Οικόπεδο 3,1 στρεμμάτων στο Μαρούσι
· Οικόπεδο 1,5 στρεμμάτων στην Εκάλη
· Οικόπεδο 0,99 στρεμμάτων στην Πεντέλη
· Οικόπεδο 1,8 στρεμμάτων στο Λαύριο
· Οικόπεδο 3,5 στρεμμάτων στην Αίγινα
· Οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων με κτίσματα 770 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη
· Οικόπεδο 0,9 στρεμμάτων στη Ζάκυνθο
· Οικόπεδο 13,3 στρεμμάτων με κτίσματα 2.808 τ.μ. στη Ρόδο
· Οικόπεδο 1,95 στρεμμάτων στην Αστυπάλαια
· Συγκρότημα πέντε πολυκατοικιών 3.243 τ.μ. σε οικόπεδο 24,8 στρεμ. Στο Αλιβέρι Ευβοίας
· Έκταση 290 στρεμμάτων με παλαιά κτίσματα 6.000 τ.μ. στα Κρεμαστά Αιτωλοακαρνανίας (περιοχή υδροηλεκτρικού σταθμού)
· Οικόπεδο 8,6 στρεμμάτων με παλαιά κτίσματα στην Ιουλίδα Κέας
· Οικόπεδο 2,7 στρεμμάτων στο Βαθύ Σάμου
· Οικόπεδο 2,7 στρεμμάτων στις Γουβιές Ηρακελίου Κρήτης
· Παλαιό κτίσμα 617 τ.μ. σε οικόπεδο 284 τ.μ. στην οδό Σατωβριάνδου στην Αθήνα
· Οικόπεδο 1 στρέμματος στο Λαγονήσι Αττικής
· Οικόπεδο 1,68 στρεμμάτων στη Βάρη Αττικής.

Μιχάλης Καϊταντζίδης

Πηγή: euro2day.gr