ΔΕΗ: Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στην Αθήνα.

284

  

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη τριών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, τριών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, τριες πτυχιούχους οικονομικών σχολών, και έναν πτυχιούχο της σχολής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για 8 μήνες στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας που εδρεύει στην Αθήνα.

Ανακοίνωση ΔΔΕ/ΣΜΕ/2019

Αίτηση

Υποβολή Αιτήσεων από Δευτέρα 22.07.2019 έως και Τρίτη 20.08.2019

energypress.gr