Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις εγγραφών στο κτηματολόγιο

214

  

Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις αρχικών εγγραφών στο κτηματολόγιο δίνει διάταξη του πολυνομοσχεδίου, για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.
Υπενθυμίζεται οτι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής.
Συγκεκριμένα δίνεται οριζόντια παράταση μέχρι τις 31/12/2020 για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν το 2006 για τις οποίες η προθεσμία έληξε το Νοέμβριο του 2018.
Σημειώνεται οτι σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν εκμεταλλευτούν την τελευταία αυτή ευκαιρία που δίνεται, μετά το πέρας της προθεσμίας θα έχουν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής όχι, όμως, για την επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου αλλά για αποζημίωση.