Διασφάλισε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ

65

  

εξοικονομησηΑνακοινώθηκε, στις 7/1/2015 από το ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ, η απόφαση απένταξης, από το τρέχον ΕΣΠΑ, πράξεων Εξοικονόμησης Ενέργειας 40 Δήμων λόγω της μη παρουσίασης προόδου σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις και συνεπώς της εμφάνισης καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αδυναμίας ολοκλήρωσης, έως την προθεσμία λήξης του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ήτοι την 31/12/2015.

Στην παραπάνω απόφαση απένταξης, ΔΕΝ συμπεριλήφθηκε τελικά ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καθώς δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, το Νηπιαγωγείο Φοίνικα και το Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας

Η νέα δημοτική αρχή, ευθύς μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα της, τον Σεπτέμβριο του 2014, έλαβε γνώση του σοβαρού κινδύνου απένταξης της παραπάνω ενταγμένης πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καθώς: Είχε εκδοθεί ήδη, από τον Ιούλιο του 2014, η  απόφαση απένταξης αριθμ. 128949/28.07.2014 του ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ που δυστυχώς για τον Δήμο μας, συμπεριελάμβανε την πράξη Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Στη συνέχεια, λίγες ημέρες αργότερα, εκδόθηκε νέα απόφαση ανάκλησης της απένταξης αριθμ. 129125/31.07.2014, που έγινε για τυπικούς λόγους μη σωστής υπογραφής της προηγούμενης (28.07.2014)  απόφασης απένταξης και προκειμένου  να εκδοθεί εκ νέου η απόφαση απένταξης από τον αρμόδιο τελικό διατάκτη. Μέχρι τις 7/1/2015, εκκρεμούσε η εκ νέου έκδοση απόφασης απένταξης που ήταν εξαιρετικά πιθανό αν όχι δεδομένο, να συμπεριλαμβάνει εκ νέου την απένταξη της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Η νέα δημοτική αρχή, κινούμενη αστραπιαία, μέχρι την εκ νέου  έκδοση της απόφασης απένταξης – που εκδόθηκε τελικά στις 7/1/2015 –  έδωσε αγώνα δρόμου  για να μην συμπεριληφθεί ξανά ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης στην νέα απόφαση απένταξης και συγκεκριμένα: Προχώρησε την διαδικασία παραλαβής τηςοριστικής μελέτης που εκκρεμούσε, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεσηγια την δημοπράτηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας στο1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, το Νηπιαγωγείο Φοίνικα και το Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας. Απέστειλε άμεσα στο ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ την παραληφθείσα οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Πραγματοποίησε τις απαραίτητες επαφές με τα αρμόδια στελέχη του ΕΠΕΡΑΑ ώστε να τεκμηριώσει την αυξημένη ωριμότητα δημοπράτησης των έργων και να εξαιρεθεί ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης από την νέα απόφαση απένταξης. Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος μας, σήμερα είναι σε θέση να προχωρήσει πλέον απρόσκοπτα τις παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Ερμούπολης, το Νηπιαγωγείο Φοίνικα και το Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ύψους 296.476 Ευρώ και συγκεκριμένα να επιτύχει – υλοποιήσει τα ακόλουθα: Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της θερμικής και οπτικής άνεσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στα τρία κτίρια, ανά περίπτωση, προσθήκη θερμομόνωσης στο περιμετρικό κέλυφος και την οροφή / δώμα, αντικατάσταση κουφωμάτων και συστήματος καυστήρα – λέβητα, τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων και νέων κυκλοφορητών στο σύστημα θέρμανσης, τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού στις αίθουσες και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα εξοικονόμησης ενέργειας. Συμβολή, μέσω των δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στην σταδιακή αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς, τόσο των υπαλλήλων στους χώρους εργασίας (δημοτικά κτίρια) όσο και όλων των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή.

Πηγή: cyclades24.gr