Διαφωνία Μηχανικών και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τις εγκρίσεις στις εκσκαφές στη Ζάκυνθο

323

  

Τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης απασχόλησε το ζήτημα των εγκρίσεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, θέμα στο οποίο έκανε αναφορά πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας μας.

Θυμίζουμε πως η Υπηρεσία με έγγραφο της προς το Σύλλογο Μηχανικών αλλά και την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, ζητούσε την τήρηση της Νομοθεσίας που αφορά την υποχρέωση εξασφάλισης έγκρισης της Εφορείας Αρχαιοτήτων για εκσκαφές που γίνονται στο νησί, επισημαίνοντας μια «σύγχυση» που δημιουργείται, μετά την καθιέρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

«Η θέση μας είναι ότι με την ηλεκτρονική εφαρμογή έκδοσης αδειών δόμησης την αποκλειστική και κυρία ευθύνη και αρμοδιότητα να ανεβάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχει ο μελετητής μηχανικός. Όσο αφορά το άρθρο 10 του αρχαιολογικού νόμου που επικαλούνται αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι σε γεωτεμάχια (ακίνητα) μνημεία και στα όμορα τους, επιβάλλεται η έγκριση άδειας εκσκαφών και αυτοψία της υπηρεσίας τους κατά την εκσκαφή. Αυτό όμως που επιβάλλεται να γίνει από την Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι να οριοθετήσουν και να θεσμοθετήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που τους διέπει τα μνημεία που υπάρχουν στο Νόμο Ζακύνθου» ανέφερε μιλώντας στον -Ε- ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Γιώργος Μοθωναίος, καθώς στη Ζάκυνθο δεν έχουν οριοθετηθεί οι περιοχές αρχαιολογικής σημασίας και αυτό σημαίνει πως οι περιορισμοί αφορούν εν δυνάμει όλο το νησί!

«Με τα στοιχεία που τους καταθέτουμε μπορούν να ελέγξουν με ακρίβεια εκατοστού την περιοχή που θα γίνει οικοδομική δραστηριότητα και αν νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν παρουσία η αναγνωριστικές τομές επί του εδάφους να έρχονται κατόπιν ενημέρωσης από εμάς για το πότε θα γίνουν οι εκσκαφές» ανέφερε.

Οι μηχανικοί που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση διατύπωσαν τους προβληματισμούς τους χωρίς όμως τελικά να ληφθεί κάποια απόφαση.

Να σημειωθεί πάντως πως η επιστολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας απευθύνεται ακόμη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στην Αστυνομική Διεύθυνση και αναφέρει πως «έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη αντίληψη στον κλάδο των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας συνεπάγεται και την απαλλαγή τους από τη λήψη έγκρισης των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.,

«Βάσει του άρθρου 10 του αρχαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002), όπου ρητά αναφέρεται ότι «… η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου», η Εφορεία μας εκδίδει εγκρίσεις εκσκαφών και παρακολουθεί τις εκσκαφικές εργασίες που εκτελούνται σε όλη την έκταση του νησιού.

Με τον τρόπο αυτό αφ’ ενός ελέγχεται η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον των ορατών αρχαιοτήτων, στις οποίες, βάσει του παραπάνω νόμου, περιλαμβάνονται κτίσματα εκκλησιαστικά και κοσμικά που χρονολογούνται μέχρι και το 19ο αι., και αφετέρου προστατεύονται οι αρχαιότητες που δεν είναι ορατές και οι οποίες είναι πάντα πιθανό να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκσκαφικής εργασίας.

Επομένως, παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω και για την έκδοση αδειών δόμησης ΜΟΝΟΝ εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία σας την έγκριση της Εφορείας».

ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ermisnews.gr