Διδακτικό προσωπικό στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Γενικού Επιτελείου Στρατού

92

  

dorean-asyrmato-internet-sto-dimo-pylis (1)Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με έδρα την Αθήνα (Στρ.Ζορμπά), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, προκηρύσσει την πρόσληψη ιδιωτών, με επιλογή ως διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) στη Σχολή μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 τα έντυπα – δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η προκήρυξη.

Προκήρυξη

 

Πηγή: computer-engineers.gr