Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας γύρω από τα σχολεία του Δήμου Αττικής

125

  

Στην ανακατασκευή των οδών που βρίσκονται μπροστά από τις εισόδους των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της πόλης, προκειμένου αυτοί να μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και σε πεζόδρομους, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Ο στόχος είναι αφενός η ενίσχυση της ασφάλειας της μετάβασης των μαθητών από και προς τα σχολεία, αφετέρου η περαιτέρω αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.

Αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, η απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής και με διευρυμένη πλειοψηφία, ενέκρινε τη μελέτη που προβλέπει πώς θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το σύνολο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του Ηρακλείου, με έργα σύμφωνα με τα πρότυπα των Κτιριακών Υποδομών (πρώην ΟΣΚ), όπως η διαμόρφωση παρτεριών (για να ελαττωθεί η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων), η διεύρυνση των πεζοδρομίων, η ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού κ.α.

 

localit.gr