Δυτική Ελλάδα: Βάζουν μπροστά οι μπουλντόζες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

124

  

Προχωράει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις διαδικασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών, που έκρινε ότι βρίσκονται εντός αιγιαλού. Δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις αφορούν τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για το λιμανάκι Κρυονερίου της Ακράτας και για πελάδες στην παραλία Τουρλίδας του Μεσολογγίου. Αν δεν υπάρξουν μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο ή άλλες εξελίξεις, οι κατεδαφίσεις προγραμματίζεται να γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την προηγούμενη Πέμπτη υπογράφηκαν από την Αποκεντρωμένη και αναρτήθηκαν στο «Διαύγεια» οι αποφάσεις για τους ορισμούς επιβλεπόντων μηχανικών, οι οποίοι θα φροντίσουν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης που έχει υπογράψει η αρχή με τους αναδόχους για τις κατεδαφίσεις. Οι εργασίες κατεδάφισης χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους.
ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
Στην περίπτωση της Αχαΐας προβλέπεται να κατεδαφιστούν δύο αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού στο λιμανάκι Κρυονερίου της Ακράτας. Αντικείµενο του έργου αποτελεί και η διάθεση των προϊόντων της κατεδάφισης σε ειδικά αδειοδοτηµένους χώρους. Οι εν λόγω κατασκευές, σύµφωνα µε τα συνοδευτικά πρωτόκολλα αυτών, είναι «… αυθαίρετοι λιµενοβραχίονες κατασκευασµένοι σε δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας της περιοχής…».
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Η δεύτερη σοβαρή περίπτωση στη Δυτική Ελλάδα αφορά σε κατεδαφίσεις 34 αυθαίρετων κατασκευών (πελάδες) στην Τουρλίδα, οι οποίες έχουν κριθεί αµετάκλητα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Αποκεντρωμένης, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, µετά το πέρας των εργασιών, έχει ως σκοπό να επανέλθει η περιοχή (αιγιαλός-παραλία) στην προτέρα φυσική της κατάσταση. Προβλέπεται ακόμα ότι σε όλα τα στάδια εκτέλεσης εργασιών και πιο συγκεκριµένα πριν, κατά την εκτέλεση και µετά, θα λαµβάνεται λεπτοµερές φωτογραφικό υλικό. το οποίο θα συνιστά µέρος του µητρώου του έργου.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Οι άλλες δύο περιπτώσεις που προχωρούν οι διαδικασίες κατεδάφισης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι στην Κορινθία (14 αυθαίρετα κτίσματα σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις) και την Κεφαλλονιά (λιμενική κατασκευή εντός αιγιαλού, στην περιοχή Αθέρας της Παλλικής).
Ωστόσο, οι περιπτώσεις εκείνες που βρίσκονται σε αιγιαλό δεν αποκλείεται να επηρεαστούν από την πιθανή αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Συζητείται εδώ και αρκετό καιρό η προώθηση μεταβολών στη νομοθεσία από την αρμόδια υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου, κυρίως για λιμενικές κατασκευές (όπως είναι η περίπτωση του Κρυονερίου Ακράτας).
Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης, Νίκος Παπαθεοδώρου, έχει προχωρήσει με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών στην πλήρη καταγραφή των αυθαιρέτων και στους 12 νομούς ευθύνης του, συγκροτώντας μια βάση δεδομένων που είναι εξαιρετικά χρήσιμη και έχει αποσπάσει τα εύσημα από τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Ιονίων και Δυτικής Ελλάδας είναι εκείνη με τα περισσότερα καταγεγραμμένα αυθαίρετα.
Ωστόσο, οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων συνιστούν ένα ιδιότυπο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ασκούνται εκατέρωθεν πιέσεις, για να προχωρήσουν, και από την άλλη πλευρά εκδηλώνονται κοινωνικές αντιδράσεις, όταν οι υπηρεσίες προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων.