ΕΕ: Tρεις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών για το περιβάλλον.

154

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής 3 νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών: «Τιμολόγηση του άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», «Καλλιεργήστε την επιστημονική πρόοδο: οι καλλιέργειες μετράνε!» και «Ας βάλουμε τέλος στην εποχή του πλαστικού στην Ευρώπη», οι οποίες έχουν στοχους:

– την καθιέρωση ελάχιστης τιμής για τις εκπομπές CO2, την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος δωρεάν δικαιωμάτων για τους ρυπαίνοντες στην ΕΕ και τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα σύνορα,
– τη διευκολυνση «της διαδικασίας έγκρισης για τα προϊόντα που προκύπτουν μέσω νέων τεχνικών βελτίωσης των φυτών», καθώς και
– την απαγόρευση «όλων των πλαστικών συσκευασιών και φιαλών έως το 2027».

Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει προτεινόμενη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ, δικαιώματα των μειονοτήτων και εκδημοκρατισμός των ισπανικών θεσμικών οργάνων», καθώς δεν καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έκδοση νομικής πράξης.

περισσότερα εδώ