Εκτός λειτουργίας η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του Κτηματολογίου

149

  

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ.

Στον εν λόγω σύνδεσμο εμαφανίζεται το μήνυμα:

“Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.”

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, που είχαν τα Πολυτεχνικά Νέα, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στη σελίδα, το οποίο αναμένεται να αποκασταθεί το απόγευμα.