Ενημερωτικές ημερίδες για το Πρόγραμμα LIFE

175

  

Tριήμερα δράσεων  για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force από τις 10 έως τις 12 Απριλίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο «Τιτάνια») με τίτλο «Life και Πόλεις».

Πιο συγκεκριμένα,  Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016 έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας διοργανώνονται:

• Θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικά ανθεκτικών λύσεων στις πόλεις. Στόχος της διημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE και η περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Δήμους και φορείς / οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Ενημερωτική Ημερίδα για την Πρόσκληση LIFE 2019 στις 12 Απριλίου,

• Έκθεση για τις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου, η οποία θα είναι επισκέψιμη για το κοινό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Απριλίου.

 

localit.gr