Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων – ΚΑΠΕ

71

  

PEAΗ προαγωγή συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα, είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (EPC+)www.epcplus.org που συντονίζει το ΚΑΠΕ.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Η δημιουργία Συμπράξεων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ).

Η ΣΜΜΕΑ αποτελεί μια σύμπραξη ανεξαρτήτων ΜΜΕ, με μακροχρόνια συνεργασία και κοινά συμφωνημένους στόχους, για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με ΣΕΑ. Η κάθε ΣΜΜΕΑ θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες με ΣΕΑ, τις οποίες θα αναπτύξουν από κοινού. Η τελική σύμπραξη (σε μορφή Μνημονίου Συνεργασίας) θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.

  • H εκπαίδευση των νέων συμπράξεων σε επιμορφωτικό σεμινάριο την άνοιξη του 2016.
  • Η ανάπτυξη εμπορικών και τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών από τις ΣΜΜΕΑ, με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας.

Οι ΣΜΜΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τεχνικά εργαλεία, καθώς και πρότυπες ΣΕΑ που θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν από τους εταίρους του προγράμματος. Τα εργαλεία αυτά θα αφορούν απλές, τυποποιημένες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ο λόγος που επιλέχθηκαν απλές και τυποποιημένες λύσεις είναι διότι έχει διαπιστωθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι ένας σημαντικός λόγος που οι ΣΕΑ δεν έχουν προχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα είναι επειδή πολύ συχνά οι επεμβάσεις εξοικονόμησης είναι πολύπλοκες, δεν υπάρχει ούτε σχετική τυποποίηση ούτε διαφάνεια στην παρουσίαση του τρόπου σχεδιασμού, υλοποίησης, ούτε και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της προτεινόμενης επέμβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι δυνητικοί πελάτες, αλλά και οι πιθανοί χρηματοδότες, να παρουσιάζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και διστακτικοί.

  • Η υλοποίηση επιδεικτικών/πιλοτικών έργων σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το έργο δεν χρηματοδοτεί την υλοποίηση των πιλοτικών έργων, αλλά θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη μέσω του εθνικού εταίρου (στην περίπτωση της Ελλάδας, του ΚΑΠΕ). Τα πιλοτικά έργα θα πρέπει να λειτουργήσουν για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχει αποτιμηθεί η απόδοσή τους μέχρι τον Μάρτιο 2018.

  • Η ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας μεταξύ Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).

Η διεθνής αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι μια διεθνής «αγορά», όπου – σύμφωνα με από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες – τα μέλη της θα μπορούν να ανταλλάξουν με ασφάλεια πολύτιμη τεχνογνωσία που αφορά ΣΕΑ και ΣΜΜΕΑ.

Στο έργο, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 στο πλαίσιο του HORIZON 2020  και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2018, συμμετέχουν 13 εταίροι από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα – ΚΑΠΕ & HELESCO, Γερμανία – ASEW, Αυστρία – GEA & E7, Τσεχία – SEVEN, Βέλγιο – FACTOR 4, Ισπανία – ESCAN, Πορτογαλία – ISR, Βουλγαρία – BSERC, Ιταλία – ESCOITALIA, Σλοβενία – JSI και Ιρλανδία – TEA).

 

Πηγή: econews.gr