Επανήλθε σε λειτουργία η υπηρεσία ανοιχτών δεδομένων του geodata.gov.gr

512

  

Επανήλθε σε λειτουργία, μετά από μακρό χρονικό διάστημα, η υπηρεσία ανοιχτών δεδομένων του geodata.gov.gr. Επίσημη ανακοίνωση για τους λόγους της μη λειτουργίας της την προηγούμενη περίοδο δεν υπάρχει, ούτε για την επανεκκίνησή της, όμως, σε κάθε περίπτωση, η επαναλειτουργία της αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη.

To geodata.gov.gr προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, αποτελώντας έναν εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων, μία INSPIRE-συμβατή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και μία ισχυρή υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από ανοικτά δεδομένα.

Ααποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο για μηχανικούς όσο και για απλούς πολίτες, καθώς παρέχει μια πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων συμβάλλοντας στην υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και την ενθάρρυνση ερευνητικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Σε λειτουργία από το 2010, το geodata.gov.gr ήταν ένας από τους πρώτους καταλόγους ανοικτών δεδομένων στον κόσμο, συνεισφέροντας στην ανοικτή διακυβέρνηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρησή του geodata.gov.gr γίνεται από το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά», με σκοπό να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο συλλογής, αναζήτησης, διάθεσης και απεικόνισης της ανοικτής δημόσιας γεωχωρικής πληροφορίας.

Το geodata.gov.gr λειτουργεί αποκλειστικά με ανοικτό λογισμικό που αναπτύχθηκε από το έργο PublicaMundi, καθώς και τη διεθνή κοινότητα Ανοικτού Κώδικα.