Επιστολή ΤΕΕ Αιτ/νίας προς Σταθάκη με Αίτημα Παράτασης Προθεσμίας Έκπτωσης Ειδικού Προστίμου Αυθαιρέτων

212

  

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Γ. Σταθάκη απέστειλε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με την οποία ζητά τόσο  την Παράταση Προθεσμίας Έκπτωσης Ειδικού Προστίμου Αυθαιρέτων που λήγει στις 8/4/2019 όσο και την παράταση της
πρoθεσμίας περαiωσης τωV δηλώσεωv τoυ N. 417812013 η oπoiα ληγει στις 3/5/2019.

Ακολουθεί η το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ.