Ημερίδα ΚΑΠΕ: «Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών Υπηρεσιών»

109

  

Το ΚΑΠΕ και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συνδιοργανώνουν εκπαιδευτική εσπερίδα και συζήτηση με τίτλο «Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών Υπηρεσιών». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Καλλιθέας 7 και Τζαβέλα, Λάρισα) στις 14 Μαρτίου 2019.

Στην εκπαιδευτική εσπερίδα θα παρουσιασθούν η εξέλιξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό έργο QualitEE, ο μηχανισμός χρηματοδότησης έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, παραδείγματα εφαρμογής σε δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, κ.ά.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που παρέχουν ή είναι αποδέκτες ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (π.χ. ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα), καθώς και σε  χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς πιστοποίησης κ.ά., που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΑΠΕ κ. Αριστοτέλης Μπότζιος, e-mail: abotzios@cres.gr