Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Ελλάδα και εξωτερικό

211

  

Από Τεχνική Εταιρεία Μελετών στη Μεταμόρφωση ” Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ” ζητείται σχεδιάστρια με εμπειρία στο στατικό σχέδιο και πολύ καλή γνώση Η/Υ. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο mfp.mail.gr@gmail.com(link sends e-mail).

Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα ζητά για εξωτερική συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε στατικές μελέτες κτιριακών έργων και πισίνων. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-13.18

Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα ζητά για εξωτερική συνεργασία Μηχανολόγο με 10ετή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ κτιριακών έργων, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες Η/Μ πισίνων, καθώς και σε μελέτες εγκαταστάσεων. Δυνατότητα Ενεργειακής Επιθεώρησης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-12.18

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος ΤΕΙ ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για εργασία σε Αιολικά Πάρκα με έδρα την Ξάνθη ως τεχνικός ανεμογεννητριών. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Απαραίτητη η δυνατότητα συχνών ταξιδιών. Βιογραφικά σημειώματα: cvrenewable@hotmail.com

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.  Τηλέφωνο:  2313 314247, 2313 314248, 2313 314200. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από τεχνική εταιρεία, ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ υπομηχανικός, για εργασίες συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απαραίτητα: πρόθυμος για χειρωνακτικές εργασίες, Αγγλικά και Υπολογιστές. Εμπειρία σε Φ/Β πάρκα επιθυμητή. Ηλικία έως 35 ετών. Βιογραφικά: vthomas@gemecltd.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία στην Αθήνα ζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Αποστολή βιογραφικών στο papafil@otenet.gr(link sends e-mail) . Πληροφορίες στο 2105697302.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects ζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Archicad και Autocad, η εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση και η οργανωτική ικανότητα. Παρακαλούμε να στείλετε τα βιογραφικά σας συνοδευόμενα από ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο info@tsolakisarchitects.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική Κοινοπραξία ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε βιομηχανικές κατασκευές και εγκαταστάσεις για έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη περιοχή των Σερρών. Παρακαλώ, όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο k.papadopoulos@strimonas.gr(link sends e-mail).

Τεχνικό Γραφείο στη Σαντορίνη ζητά Τοπογράφο με σημαντική εμπειρία σε Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, διαδικασιών οργάνωσης και διεκπεραίωσης φακέλων αδειοδοτήσεων ΕΟΤ και ΚΥΕ, γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, NΟΚ θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-11.18

Ζητείται από Τεχνικό Γραφείο στη Σαντορίνη Αρχιτέκτονας/ισσα. Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία σε αποτυπώσεις, έκδοση οικοδομικών αδειών. Άριστη γνώση διαδικασιών οργάνωσης και διεκπεραίωσης φακέλων για αδειοδοτήσεις ΕΟΤ και ΚΥΕ. Άριστη γνώση σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, NΟΚ, προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-10.18

Ζητείται GIS Expert με σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, ικανότητα διερεύνησης νέων τεχνολογιών, άριστη γνώση ArcGIS, QGIS και γλωσσών προγραμματισμού (Python, SQL, VB, PHP). Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε έργα Εθνικού Κτηματολογίου και Οδικής Ασφάλειας. Αντικείμενο: Ενσωμάτωση δεδομένων/τεχνολογιών για ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών / εργαλείων χωρικής ανάλυσης. Αποστολή βιογραφικού: info@prismaconsult.gr(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στο εργοτάξιο και όρεξη για δουλειά αναζητείται από εταιρεία με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας. Απαραίτητο προσόν η καλή χρήση της Γερμανικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο email: tribiobau@gmail.com(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στο εργοτάξιο και όρεξη για δουλειά αναζητείται από εταιρεία με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας. Απαραίτητο προσόν η καλή χρήση της Γερμανικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο email: tribiobau@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανικός με άριστη γνώση autocad, ms office και δυνατότητα επίβλεψης ιδιωτικών οικοδομικών έργων, για μερική απασχόληση. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση νομοθεσίας αυθαιρέτων, ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών. Αποστολή βιογραφικών μόνο με mail στο office@cimple.gr(link sends e-mail).

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Α&Τ Κοντοδήμα www.kontodimas.com, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό. Καθήκοντα: Σχεδιασμός, επίβλεψη, διοικητική διαχείριση έργου (αρχειοθέτηση, οικονονικά αρχεία κλπ). Απαραίτητα: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενό του, Γνώση Αγγλικών, Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας, Εμπειρία στη διαχείριση πελάτη, Εμπειρία διαχείρισης οικονομικών στοιχείων έργου . Αποστολή βιογραφικού: a.kontodimas@kontodimas.com