Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

604

  

Τεχνική Εταιρία στα Ιωάννινα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Απόδοσης.

Εμπειρία στα H/M Έργα και στις Μελέτες Πυρασφάλειας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

e-mail επικοινωνίας: info@alesco.gr

Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά. E-mail: jobs@dnkat.com(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά. E-mail: E-mail: jobs@dnkat.com(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ / ΤΕΙ από γνωστή εμπορική Επιχείρηση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού στην Γλυφάδα για στελέχωση του τμήματος τεχνικών πωλήσεων. Προσόντα υποψηφίου: Εργατικότητα, ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα . ’ριστη γνώση Αγγλικών , MS Office .Δίπλωμα οδήγησης. Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση. Αποστολή βιογραφικών : pankalom@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρία με έδρα στο Ν. Ψυχικό Αττικής, με ειδίκευση στην αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και ευρεία γεωγραφική δραστηριότητα, ζητά συνεργάτη, για εργασία στο γραφείο της στη Θεσσαλονίκη, Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία στη ρύθμιση υπερβάσεων. Αποστολή βιογραφικού στο email vlasopoulou@idmon.gr(link sends e-mail) υπόψη κας ’ννας Βλασοπούλου, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106771086.

Η εταιρεία ALSVIT επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό ΑΕΙ για διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων. 3-5 χρόνια προϋπηρεσία, γνώσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Τεχνικών Ελέγχων, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιμηθεί ευχέρεια στη σύνταξη Τεχνικών Αναφορών στα Αγγλικά (Technical Due Diligence). Αποστολή CV: career@alsvit.com(link sends e-mail)

Μηχανικός ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων με έδρα την Αγία Παρασκευή. Απαραιτητα προσοντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Αριστη χρήση Η/Υ και MS Office. Καλή γνώση Autocad. Καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητα προσοντα: Εμπειρία στην σύνταξη προυπολογισμών και επιμετρήσεων. Εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση έργου. Αποστολή βιογραφικού στο email: info@rubix.gr

portal.tee.gr