Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

659

  

Πολιτικός/Τοπογράφος μηχανικός για διαχείριση δημοσίων έργων από Τεχνική Εταιρεία στην Πεύκη Αττικής. Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, αλληλογραφία, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ . Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε δημόσια έργα. Αποστολή βιογραφικών στο: idxtechniki.hr@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για εργασία σε εργοτάξιο αποχετευτικού δικτύου της περιοχής Αρτας. Αποστολή βιογραφικών στο email: tekth@otenet.gr(link sends e-mail) – Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-264933

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων, με γνώση Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός ή Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. για μεγάλα έργα συντηρήσεων οδοποιίας, εντός Αττικής. Απαραίτητη 5 ετή τουλάχιστον εργοταξιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr(link sends e-mail) ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

Μελετητικό Γραφείο, στα Βόρεια Προάστεια, αναζητά αρχιτεκτονες – σχεδιαστες εσωτερικών χώρων 2D & 3D. Προσόντα : ’ριστη γνώση AutoCAD 2D, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY. Γνώσεις ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν. Παροχές: Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης. Δυνατότητα εξέλιξης. Ευχάριστο περιβάλλον . Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και portfolio στο e-mail: info@pchdesignbox.com(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρία στου Ζωγράφου ζητείται μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ΚΕΝΑΚ και διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Πλήρης απασχόληση, προοπτική εξέλιξης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών: info@idaionte.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός από την εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. Απαραίτητη η καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad, allplan, archicad, photoshop κλπ) . Αποστολή βιογραφικών στο info@kofinas.gr

career.duth.gr