Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό.

576

  

Από την εταιρεία Human Point ζητείται εργοταξιακός μηχανικός απόφοιτος τεχνικής / πανεπιστημιακής σχολής για απασχόληση στην Μύκονο. Τομέας Εργασίας: Επικοινωνία κατασκευαστικών σχεδίων μεταξύ μελετητή και εργολάβων, τμήμα προμηθειών, οργανόγραμμα, συμπλήρωση πινάκων εξόδων, ενημέρωση λογιστηρίου και προμηθευτών για ημερομηνίες παράδοσης προϊόντων και πληρωμών, επιμετρήσεις. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Διαλεκτόπουλος: τηλ :+306936906049, email: gdialekt@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος/Χημικός Μηχανικός για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε βιομηχανία. Απαιτούμενη προϋπηρεσία σε βιομηχανία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αποστολή Βιογραφικών στο email: technical@biosafety.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητά Tendering Officer για τη μελέτη και κοστολόγηση προσφερόμενων έργων, προετοιμασία και υποβολή προσφορών. Απαραίτητο πτυχίο Πολυτεχνείου/ΤΕΙ, σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευαστικό έργο, ’ριστη χρήση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, MS Office & Autocad. Cvs: info@ergosteel.gr(link sends e-mail)

H Murphy Surveys UK Ltd, μία από τις μεγαλύτερες τοπογραφικές εταιρίες της Ευρώπης, αναζητά έμπειρους τοπογράφους για να δουλέψουν σε κατασκευαστικά έργα (κτίριακα) σε Λονδίνο και Μπέρμινγκχαμ. Περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας εδώ: http://www.murphysurveys.co.uk/senior-surveyor/, αποστολή βιογραφικών εδώ: skalykakis@murphysurveys.co.uk(link sends e-mail). Παρακαλείστε να αποστέλλετε βιογραφικά στα Αγγλικά.

H ISD ζητά Μηχανικό επεξεργασίας σημάτων. Απαραίτητα προσόντα: Εξαιρετική γνώση θεωρίας επεξεργασίας σημάτων. Πολύ καλή γνώση λογισμικού Matlab. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλεκτρολόγου/ ηλεκτρονικού μηχανικού ή σχετικό πτυχίο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους. Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν. Βιογραφικά: hr@isd.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Εργοδηγός σε έργο συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου για την Μαλακάσα & εύρος έργου περί 80 χιλιομέτρων. Δεξιότητες: Διαχείριση προσωπικού 20 άτομα Οργάνωση εργοταξίου (τήρηση Δελτίων Αποστολής, οργάνωση συνεργείου, απογραφή υλικών). Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων & σε έργα οδοποιίας. Επιθυμητό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά: hr_athens@dionsa.com(link sends e-mail) & θέμα “ΕΡΓΟΔ-01”

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 15ετούς εμπειρίας σε Η/Μ μελέτες κτιρίων τριτογενούς τομέα και μελέτες στο εξωτερικό. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και προγραμμάτων AUTOCAD. Επίσης απαιτείται γνώση σχεδιασμού Υ/Σ και συστήματος γειώσεων. Απαιτείται διαθεσιμότητα από 1η Σεπτεμβρίου. Αποστολή βιογραφικών: info@dektis.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, (ΠΕ ή ΤΕ), με άριστες γνώσεις του Ν.4495/2017, Η/Υ (Word, Exel, Autocad), δικό του μεταφορικό μέσω, για πλήρη απασχόληση. Από τεχνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, στην περιοχή της Γλυφάδας. Αποστολή βιογραφικών στο email, civilhrmgr@gmail.com

career.duth.gr