Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

327

  

Η Domestica προσλαμβάνει σχεδιαστή-στρια Autocad 2D & ED μονίμου απασχόλησης, με κύριο τομέα δραστηριότητας την μελέτη και τον σχεδιασμό χώρων εστίασης με προϊόντα της εταιρίας για μεγάλες επισιτιστικές μονάδες. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώση βασικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε κτίρια. Βιογραφικά στο sales@domestica.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας Euromarket (www.euromarket.com.gr) Κορωπί. Προϋποθέσεις: – Σχετική εμπειρία στα προϊόντα της εταιρίας – Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες – Καλή γνώση αγγλικών. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη Εταιρεία. Προοπτικές εξέλιξης στις εταιρίες του ομίλου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο info@ecc.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και εργοδηγός από Τεχνική Εταιρεία για επίβλεψη μεγάλων ιδιωτικών έργων εντός Αττικής. Απαραίτητη 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε επίβλεψη αντίστοιχων έργων. Αποστολή βιογραφικών στο mail: infoemd@emd.gr(link sends e-mail)

Το μελετητικό τεχνικό γραφείο, Arxiko σύμβουλοι Μηχανικοί, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητάει Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, πενταετούς φοιτήσεως για εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Απαιτούμενα προσόντα η άριστη γνώση Autocad και η εμπειρία σε εκπόνηση κτιριακών ΗΜ μελετών. Αποστολή βιογραφικού στο info@arxiko.com(link sends e-mail)

Από Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο tekth@otenet.gr(link sends e-mail).

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή/και Πολ.Μηχ. Τ.Ε. δεκαετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα για κάλυψη θέσης μηχανικού έργου. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη ATHCIV5

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός /πολιτικός μηχανικός για εργασία σε τεχνικό γραφείο στο Αίγιο με αντικειμενο σχεδιασμο τοπογραφικων, αυθαιρετα, αποτυπωσεις, αδειες, Κτηματολόγιο για πλήρη απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητα Προσόντα: Αντίληψη στην επίλυση προβλημάτων, Ευχέρεια στην επικοινωνία, Υπευθυνότητα και Συνέπεια, Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας, Φιλοδοξία για προοπτικές εξέλιξης. Τηλ επικοινωνίας 6972564105

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος, σε εταιρεία που ασχολείται με δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αποστολή βιογραφικών στο email: geoter.ate@gmail.com(link sends e-mail)

Από Τεχνική Εταιρεία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ζητείται Senior Αρχιτέκτονας με 3 χρόνια εμπειρίας σε αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα αρχιτέκτονα. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας (Ν.Ο.Κ., Εκτός σχεδίου δόμηση, Παραδοσιακών οικισμών, Σχεδιάζοντας για όλους, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Δόμηση εντός Οικισμού, κανονισμών αυθαιρέτων), σχεδιαστικά προγράμματα, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά: stavrakakis@europlan.gr(link sends e-mail)

Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της, αναζητά για μόνιμη συνεργασία στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη Δομοστατικό Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε στατικές μελέτες κτιριακών έργων από Ο/Σ και χάλυβα. Γνώση των λογισμικών AutoCAD, SAP2000, NEXT. Προσφέρεται: Αριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ.: 2310514020, Email: secretariat@deltaengineering.gr(link sends e-mail)

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικό, Απόφοιτο/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού, που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας στην περιοχή της Θάσου (τοπικός συνεργάτης). Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr(link sends e-mail) – cv@gerpgroup.gr(link sends e-mail)

Η ENCIEX AE ζητά να προσλάβει: α) Αρχιτέκτων με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, β) Πολιτικούς Μηχανικούς με τουλάχιστον 5 έτη εργοταξιακή εμπειρία και γ) Σχεδιαστές. Αποστολή βιογραφικών στο info@ncxidas.com(link sends e-mail). Τηλ. 2107210722

Η ACT (Architecture & Construction Team) αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση δισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος (κατά προτίμηση AutoCad 2D), MS OFFICE και επιθυμητή γνώση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Αν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο work.at.act@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός από αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση, με γνώσεις Autocad, τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού με τα προγράμματα SketchUp, Vray καθώς και γνώσεις ΝΟΚ, έκδοση αδειών. Βιογραφικά και portfolio στο : info@nikosgouros.gr(link sends e-mail)

Η δημιουργική κατασκευαστική εταιρία Χρυσή Τομή (www.xrysitomi.gr) ζητεί συνεργασία με αρχιτέκτονα, ελάχιστης προϋπηρεσίας τουλάχιστον 3ετών με ευχέρεια στη σύνθεση και εμπειρία σε Μελέτες Εφαρμογής. Απαραίτητη η άριστη γνώση των λογισμικών: REVIT, 2d (Autocad), 3d (Rhino ή Studio Max), V-Ray for Rhino, και ΝΟΚ. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: info@xrysitomi.gr(link sends e-mail)

career.duth.gr