Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

186

  

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ι. & Α. Βικέλα ζητεί να προσλάβει αρχιτέκτονα(-ισσα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και την εκπόνηση κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επίσης θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι δεξιότητες στην παρουσίαση και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην επεξεργασία εικόνας, μοντελοποίηση και φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail info@vikelas.gr(link sends e-mail).

Εκθεσιακή-Αρχιτεκτονική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και διεθνή παρουσία ζητά αρχιτέκτονες, διακοσμητές για άμεση στελέχωση της Απαραίτητα προσόντα: α) Ικανότητα στη σύνθεση-δημιουργικό β) Άριστη γνώση 3d studio Max γ) Απαραίτητη τριετή προϋπηρεσία Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και portfolio οπωσδήποτε: E-mail: hr@prokaki.com(link sends e-mail) με κωδ. θέσης 01 όταν πρόκειται για αρχιτέκτονα με κωδ. θέσης 02 όταν πρόκειται για διακοσμητή.

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές. Αποστολή βιογραφικών: igtheodo@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται στέλεχος με γνώσεις σχεδίου , έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και γραμματειακής υποστήριξης. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ: 6977315498

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με εμπειρία σε συντηρήσεις φωτοβολταϊκων σταθμών ζητούνται από τεχνική εταιρία με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο info@solarmaint.gr(link sends e-mail)

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο RS SPARCH ζητά αρχιτέκτονα με πολύ καλό portfolio και ικανότητα στην τρισδιάστατη σχεδίαση και φωτορεαλισμό. Στείλτε μας portfolio και βιογραφικό στο email: mail@sparch.gr(link sends e-mail), / Cc: irenasak@sparch.gr(link sends e-mail).

Η ΑΕΘΩΝ αναζητά συγκοινωνιολόγο μηχανικό για να διαχειριστεί τα τεχνικά και ερευνητικά καθήκοντα των έργων της ΑΕΘΩΝ. Το κυρίως αντικείμενο της εργασίας θα είναι η μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς/επιλογών του χρήστη και ο συντονισμός των τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου My-TRAC. περισσότερα εδώ: http://aethon.gr/gr/συγκοινωνιολόγος-θέση-εργασίας/

Ζητείται Μηχανικός, με εμπειρία σε εκπόνηση μελετών για εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου (τηλεμερίας) σε δίκτυα ύδρευσης, για εργασία σε εταιρεία συμβούλων μηχανικών. Περιοχή: Αθήνα, Τύπος Θέσης Εργασίας: Σύμβαση έργου. Αποστολή βιογραφικών: info@break-even.gr(link sends e-mail) τηλ. 213034897

Γραφείο στατικών μελετών ζητάει να προσλάβει δομοστατικό πολιτικό με τουλάχιστος 3ετή εμπειρία σε στατικές μελέτες και γνώση Autocad, CV στο structuresdept@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό Γραφείο μελετών και κατασκευών στο Μαρούσι, ζητά Αρχιτέκτονα με γνώση σχεδιαστικών , φωτορρεαλιστικών προγραμμάτων και τρισδιάστατων απεικονίσεων, για part time απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο : 419architects@gmail.com

Τεχνική Μελετητική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας ζητά να προσλάβει σχεδιαστή/τρια με άριστες γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D/3D για πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο cv2017.biografika@gmail.com(link sends e-mail).

Γραφείο Μελετών δημοσίων έργων που εδρεύει στην Αθήνα και εξειδικεύεται στα έργα οδοποιίας και στα υδραυλικά έργα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν/μία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε συναφή αντικείμενο.

Προφίλ Υποψηφίου/ας:

  • Διπλωματούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός
  • Εργασιακή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων ή/και έργων οδοποιίας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stamoscostas@gmail.com

 

career.duth.gr