Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

679

  

Τεχνικό γραφείο στον Πειραιά, αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή αρχιτέκτονα, με σχετική εμπειρία σε μελέτες και έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτυπώσεις και ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Σχετικά Καλή γνώση Ν.Ο.Κ. και κανονισμών Ευρωκωδίκων – ΚΑΝ.ΕΠΕ για μελέτες στατικής επάρκειας, ανασχεδιασμού και επεμβάσεων. Επιπλέον γνώσεις προγραμμάτων OFFICE και Δίπλωμα οδήγησης . Αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: gpatsal@gmail.com(link sends e-mail)

Απο τεχνικό γραφείο ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (πολιτικός ή τοπογράφος) με εμπειρία, γνώσεις ΓΟΚ, τοπογραφικών αποτυπώσεων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση AutoCad, Word, Excel. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε σχετικές εργασίες γραφείου-πεδίου.Περιοχή Ζαχάρω Ηλείας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: niknikolako@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός Μεταλλειολόγος, με εμπειρία στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έδρα Νομός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vadouphexe@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιθυμεί να προσλάβει διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), με τουλάχιστον 3ετη εμπειρία στον τομέα σχεδιασμού και υλοποίησης φωτοβολταϊκών, για το τμήμα μελετών. Απαραίτητη η άπταιστη γνώση Αγγλικών (προφορικά/γραπτά), η χρήση Autocad, MS Office, PVsyst ή συναφούς λογισμικού. Αποστολή βιογραφικών: «HM-PRE2019» ,ch.papadimitriou@prenecon.com(link sends e-mail)

Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος ΤΕΕ, με 10 έτη εμπειρίας (κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά), γνώση ΓΟΚ/ΝΟΚ, εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης, έκδοση οικοδομικής άδειας, μελέτη εφαρμογής, παρουσίαση έργων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ζητώ συνεργασία με μελετητικά γραφεία – τεχνικές εταιρείες. Τηλ. 6992329746

Η MEKAconstruction&services ενδιαφέρεται για συνεργασία πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό TEI με εμπειρία έως 3 έτη, για επίβλεψη εργοταξίων εντός Αττικής. Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad . Αποστολή βιογραφικών στο info@mekacons.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. και Πολιτικός μηχανικός A.E.I. από τη Χαλκίδα ,από τεχνική εταιρεία δίχως προϋπηρεσία στα δημόσια έργα για άμεση πρόσληψη, αποστολή βιογραφικών: archikamike@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό με εμπειρία στην κοστολόγηση βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Απαιτείται προϋπηρεσία στην σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών αντίστοιχων έργων με δυνατότητα προκοστολόγησης σε Η/Μ δίκτυα από το τα αρχιτεκτονικά σχέδια Αποστολή βιογραφικών στο info@whitestone-europe.com(link sends e-mail) με κωδικό :85

                                                                                                               career.duth.gr