Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό.

560

  

Τεχνική εταιρεία ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό πενταετούς εμπειρίας με καλή γνώση Η/Υ (MS Office), AUTOCAD, Προγραμμάτων 4Μ, ΚΕΝΑΚ για μελέτες κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών : v.mastrogiannis@powerserv.gr(link sends e-mail), τηλ. : 6944354092

Τεχνική εταιρεία ζητά Εργοδηγό για έργο στην Σλοβακία, με εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων/εργοστασίων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, ειδικά δάπεδα, κτλ.) για έργα της εταιρείας στην Ελλάδα. Βιογραφικά με ένδειξη SK-SUP στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για έργο στην Σλοβακία, με εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων/εργοστασίων (ψυκτικά συστήματα, δίκτυα σωληνώσεων, πεπιεσμένου αέρα/ατμού/αερίου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κτλ.). Γνώση διαχείρισης υπεργολάβων/προμηθευτών, MS Office/Project, Autocad, επιμετρήσεις/πιστοποιήσεις. Βιογραφικά με ένδειξη SK-MEP στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com

Zητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με γνώση autocad 2d για εργασία σε μελετητικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Αποστολή βιογραφικού στο: info@gstamatoukos.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από παραγωγική – εμπορική εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιθυμητά στις πωλήσεις τεχνικού/ βιομηχανικού αντικειμένου. Απαραίτητα πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιθυμητά από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδίων. Βιογραφικά με κωδικό SAL0304 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από βιομηχανική εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο προϊόντων φίλτρανσης στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία στις εξαγωγές/πωλήσεις. Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ). ’ριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος) και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό SAL1604 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από μεγάλη εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιθυμητά από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και με 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιθυμητά στις πωλήσεις τεχνικού/ βιομηχανικού αντικειμένου. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδίων. Βιογραφικά με κωδικό SAL2304 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία τεχνικού και βιομηχανικού εξοπλισμού στην Αθήνα. Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ), επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικό αντικείμενο εργασίας. Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων. Βιογραφικά με κωδικό SAL1405 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από εξαγωγική βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα κάτοχος πτυχίου Μηχ.Μηχανικού (ΤΕΙ) & επιθυμητή σχετική σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ά’ριστη γνώση Η/Υ AUTOCAD & πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με κωδικό TEC1605 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από πολυεθνική εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού & με σχετική προϋπηρεσία 5 ετών κατά προτίμηση σε Lean Manufacturing, TPM, TQM & Six Sigma. Άριστη γνώση Η/Υ & Αγγλικών. Βιογραφικά με κωδικό TEC2005 στο: cv@anadeixi.gr(link sends e-mail)

Από αρχιτεκτονικό γραφείο στο Χαλάνδρι ζητείται σχεδιαστής-στρια ή αρχιτέκτων για μόνιμη απασχόληση, με τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, αρχιτεκτονικό σχέδιο σύμφωνα με προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειών, άριστη γνώση Autocad 2D, MS Office, γνώση χειρισμού υποθέσεων Ν.4178/Ν.4495 και χειρισμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφαρμογών ΤΕΕ. Βιογραφικά στο d.xatzimanolakis@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύ καλή γνώση λογισμικού σχεδίασης και τουλάχιστον 2-ετή εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε μελετητική εταιρεία. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr-r@emvis.gr(link sends e-mail)

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Χαλκίδα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. και Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. ,με εμπειρία στα δημόσια έργα για άμεση πρόσληψη και συγκεκριμένα, επίβλεψη- κατασκευή, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, Α.Π.Ε.,ΠΚΝΤΜΕ, διεκπεραίωση εγγράφων-αλληλογραφίας με υπηρεσία, γνώση προγράμματος (εργολήπτη-autocad),, αποστολή βιογραφικών: archikamike@gmail.com(link sends e-mail)

Aναζητούμε αρχιτέκτονα με επαγγελματική εμπειρία 2+ χρόνια για να ενταχθεί στην ομάδα μας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χειρίζονται άριστα 2D & 3D και να έχουν την ευχέρεια διαχείρισης έργων σε πολλές κλίμακες. Αποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς στο: job@aspasiataka.com(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο αναζητά σχεδιάστη/σχεδιάστρια για πλήρη ή μερική απαχόληση με σχετίκη εμπειρία στη σύνταξη φακέλου οικοδομικής άδειας, αδειες λειτουργίας καταστημάτων, διεκπεραίωση αυθαιρέτων ν. 4178 & 4495, σχεδιαση με ΑutoCAD & ΑrchiCAD . στοιχεία επικοινωνίας 6932763408, gpetrou77@yahoo.gr(link sends e-mail), 6936477503, eroumpani@gmail.com(link sends e-mail)

Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ζητά για μερική /πλήρη απασχόληση Αρχιτέκτονα μηχανικό, επιθυμητή πενταετής εμπειρία, ευχέρεια στην σύνθεση και η γνώση Archicad , ΓΟΚ, Ν.4495/17, σύνταξη διαγράμματος κάλυψης. Αποστολή Βιογραφικών & portfolio: ithmos@teemail.gr(link sends e-mail)

Η Human Point αναζητά Senior αρχιτέκτονα/ισα μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: 5+ επαγγελματικής εμπειρίας, άριστη γνώση προγραμμάτων Autocad (2d & 3d, 3d Studiomax, Vray, Photoshop, Μs Οffice), μεγάλη ευχέρεια αρχιτεκτονικής σύνθεσης, άριστες γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και έκδοσης πολεοδομικών αδειών, εμπειρία κατασκευής, πολύ καλή γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Παρακαλώ βιογραφικό και δείγμα δουλειάς σας στο:info@humanpoint.eu(link sends e-mail)

Η Εταιρεία Human Point αναζητά αρχιτέκτονα με ιδιαίτερη κλίση στην παραγωγή 3D φωτορεαλιστικών απεικονίσεων/παρουσιάσεων. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση προγραμμάτων Autocad (2d & 3d, 3d Studiomax, Vray, Photoshop), ευχέρεια στην παραγωγή αρχιτεκτονικής σύνθεσης, γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, 2+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και δείγμα δουλειάς σας στο:info@humanpoint.eu(link sends e-mail)

Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα με καλή εμπειρία και ευχέρεια διαχείρισης μεγάλων κτιριακών έργων. Ζητούμενα: Καλή επικοινωνία, ευελιξία, ικανότητα αντίληψης, προσαρμοστικότητα σε μια μελετητική ομάδα, καλή γνώση Autocad, εμπειρία σε σύνταξη μελετών εφαρμογής και η εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atema.gr(link sends e-mail).

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός, για ημιαπασχόληση, σε αρχιτεκτονικό γραφείο στα Σπάτα, γνώσεις ΝΟΚ, ηλεκτρονική έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις Ν.4495/17. Τηλ: 6937574714

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός AEI/TEI για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στο Αίγιο Αχαΐας. Σχετική εμπειρία σε Γοκ, Νοκ, νομοθεσία αυθαιρέτων, τοπογραφικές αποτυπώσεις, archicad κ.α., θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο techniko.grafeio.ach@gmail.com(link sends e-mail)

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Μηχανολόγος Μηχανικός & Πολιτικός μηχανικός ζητούνται από ηγέτιδα τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία στον τομέα των πετρελαιοειδών, πρατηρίων υγρών καυσίμων και μεταλλικών κατασκευών για τις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών: cv@ateke.gr(link sends e-mail)

Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό, για την στελέχωση τμήματος προμετρήσεων – προσφορών οικοδομικών έργων. Απαραίτητη εμπειρία σε κτίρια σύμμικτων κατασκευών. Fax: 210-6197060 – email.: info@acrm.gr

career.duth.gr