Θέσεις εργασίας Μηχανικών σ’ Ελλάδα, Κύπρο & Εξωτερικό.

598

  

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός αποδεδειγμένης δεκαπενταετούς εμπειρίας σε κοστολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτηριακών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη ATHCIV6

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με μηχανικό, απόφοιτο/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού και Χημικού Μηχανικού, που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας στην Αττική. Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr(link sends e-mail) – cv@gerpgroup.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από τεχνικό γραφείο μελετών με καλή γνώση Autocad. Έδρα γραφείου Νέα Ερυθραία – Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών: alits@otenet.gr(link sends e-mail)

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών με έδρα την Αθήνα ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση της νομοθεσίας και εμπειρία στη διαχείριση των δημόσιων έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: sgiok@tee.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρία, ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Σχεδιαστή-στρια, για μόνιμη απασχόληση, με εργασιακή εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη & στη διεκπεραίωση φακέλων αδειών δόμησης, με πολύ καλή γνώση ΓΟΚ-ΝΟΚ. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: info@disconstruction.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία EB/Architects αναζητά συνεργάτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό με απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Revit. Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: mbogris@ebarchitects.eu(link sends e-mail)mail@ebarchitects.eu(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα υποδομών για να απασχοληθεί σε εργοτάξιο λιμενικού έργου στην Κω. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: argyropoulou@archimedes-sa.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας με εμπειρία στη μελέτη εφαρμογης, προμετρησεις και παρακολούθηση εργοταξίου και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 χρόνων. Υποχρεωτική η άριστη γνώση Αutocad, Adobe Suite και Microsoft office (word, excel, etc.) Απαραίτητη η χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή δείγματος δουλειάς και βιογραφικού στο application@gasap.gr(link sends e-mail) με θέμα Αρχιτεκτονας

Μελετητική εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα ζητεί υδραυλικό πολιτικό μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων (αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων, οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων, αντιπλημμυρικών έργων κτλ) και/ή σε μελέτες ειδικών περιβαλλοντικών έργων (επεξεργασία νερού, επεξεργασία αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων κτλ). Αποστολή cv στο alkojob3@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στο Γουδί ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για παρακολούθηση έργων και υποστήριξη εργοταξίου. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. Αποστολή βιογραφικών στο email: worthhr1@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στο Γουδί ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για παρακολούθηση έργων και υποστήριξη εργοταξίου. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. Αποστολή βιογραφικών στο email: worthhr1@gmail.com(link sends e-mail)

H AVAX S.A., βιομηχανικός τομέας (Oil & Gas, LNG, Power Plants), ζητεί ηλεκτρολόγους μηχανικούς ενεργειακής κατεύθυνσης για μόνιμη απασχόληση, σε εργοτάξια Ελλάδας και Εξωτερικού. Απαραίτητες γνώσεις, αγγλικής, Autocad, MS office. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως πρότερη εμπειρία ανέγερσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικά: chdavri@avax-sa.gr(link sends e-mail). Κωδικός “Electrical 2019/E”

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός ή Υπομηχανικός με τουλάχιστον 3 χρόνια εργοταξιακής εμπειρίας. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Θα συνεκτιμηθεί μελετητική εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο: xenia@vpc.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός για απασχόληση σχετική με ρύθμιση αυθαιρέτων, στην Αθήνα. Δεν απαιτείται εμπειρία, επιθυμητή η γνώση Autocad. Επικοινωνία: 6980069108

Ζητειται πολιτικος μηχανικος – αρχιτεκτoνας για απασχοληση εντος και εκτος Aττικης. Προϋπηρεσια σε δημοσια εργα θα εκτιμηθει. Αποστολη βιογραφικων στο mygreekrealestate@yahoo.com(link sends e-mail)

H Hyperion Energy μέλος της Hyperion Group, ζητάει να καλύψει άμεσα θέση Control Engineer στην Λευκωσία, Κύπρου. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, 3 χρόνια εμπειρίας στον προγραμματισμό PLC/DCS κατά προτίμηση της Honeywell, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις. Αποστολή βιογραφικού: careers@hyperionsystems.net(link sends e-mail) αναφέροντας τον κωδικό 221019/ HECE

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά έργα και οδοποιίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο στο Πειραιά ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις Η/Υ (Office , Archicad, Autocad). Αποστολή βιογραφικών στο karaiskos49802@gmail.com(link sends e-mail).

Τεχνική Εταιρεία, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., για οικοδομικά έργα. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad, Excel, Word. Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr

career.duth.gr