Θέσεις εργασίας Μηχανικών

950

  

Tεχνική εταιρεία με έδρα Ηράκλειο Κρήτης ζητεί Τοπογράφο Μηχανικό για απασχόληση σε έργα οδοποιίας, υδραυλικά και λιμενικά εντός και εκτός Κρήτης. Προϋπηρεσία σε αποτύπωσεις – χαράξεις ανάλογων έργων καθώς και στη σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων σε τεχνικά έργα θα ληφθεί υπόψη. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Autocad και MSOffice. email: mixanikoikriti@gmail.com(link sends e-mail)

Οι Zege Architects αναζητουν συνεργάτη/ίσα αρχιτέκτονα με εμπειρία και εξειδίκευση στο interior design. Απαραίτητες προϋποθέσεις: εμπειρία σε ιδιωτικά έργα υψηλών προδιαγραφών, δημιουργική ικανότητα και ευχέρεια στη σύνθεση, ομαδικό πνεύμα, άριστη γνώση CAD 2D, 3D και φωτορεαλισμού. Θα συνεκτιμηθούν πτυχίο εξωτερικού, γνώση Archicad, εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής. Αποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς στο cv@zege.gr(link sends e-mail)

Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή της ανάλυσης ενεργειακής απόδοσης πλοίων, ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με βαθμό διπλώματος άνω του 7.5/10, ή αντίστοιχο εξωτερικού, άριστη γνώση στην επεξεργασία σημάτων και ανάλυση δεδομένων (data analytics) και προγραμματισμού. Επιθυμητή η εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας ή σε συναφές αντικείμενο. Βιογραφικά: hr@propulsionanalytics.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικών συμβουλών facade-engineering, ζητεί απόφοιτο Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό ΤΕ, που μετά από εκπαίδευση, θα αναλάβει θέση Υποστήριξης Τμήματος Τεχνικών Συμβουλών. Απαιτούνται ‘Αριστα Αγγλικά (C2), σχεδίο, Η/Υ και δυνατότητα ταξιδιών. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Βιογραφικά μόνο email: info@ilicon.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία E/B ARCHITECTS ζητάει Αρχιτέκτονα Μηχανικό με απαραίτητη εμπειρία στο πρόγραμμα Revit. Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: mbogris@ebarchitects.eu(link sends e-mail) , mail@ebarchitects.eu(link sends e-mail) .

Τεχνική εταιρία ζητείτε Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος, με εργοταξιακή εμπειρία, κατά προτίμηση, από τεχνική εταιρία HOMEARTH στο Πόρτο Ράφτη για πλήρη απασχόληση, με ενεργεί κάρτα ΟΑΕΔ και ευέλικτο ωράριο εργασίας, αποστολή βιογραφικών στο E- mail support@anakainisispition.gr(link sends e-mail) Επικοινωνία 2118005971 6944636376

Εταιρία πραγματογνωμόνων με έδρα την Αθήνα ζητά μηχανικό (ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, πολιτικός) με γνώσεις σε φωτοβολταϊκά ή/και αιολικά πάρκα. Η εκπαίδευση στο αντικείμενο θα γίνει από την εταιρία. Απαραίτητα Αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο: lisis@lisisepe.gr(link sends e-mail)

Ζητείται από Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα Αρχιτέκτονας. Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία σε αποτυπώσεις, έκδοση οικοδομικών αδειών. Αριστη γνώση διαδικασιών οργάνωσης και διεκπεραίωσης φακέλων για αδειοδοτήσεις ΕΟΤ και ΚΥΕ. Αριστη γνώση σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, NΟΚ, προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ:ΜΗ-17.18

Σύμβουλοι Μηχανικοί AEBC LP. Αναζητούμε Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με τριετή προϋπηρεσία για μερική/πλήρη απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητη άριστη γνώση αγγλικών , AutoCAD και στατικού προγράμματος. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση χρήσης άλλων εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, προϋπηρεσία σε πολεοδομικές αδειοδοτήσεις και αδειοδότηση ενεργειακών projects. Αποστολή Βιογραφικών: hrabecgroup@gmail.co(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο ζητάει πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή δομικών έργων, με μικρή εμπειρία, καλή χρήση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων και μεταφορικό μέσον. Αποστείλατε βιογραφικό στο avra74@otenet.gr(link sends e-mail)

Πολιτικό Μηχανικό ή Τεχνολόγο Δομικών Έργων, με προϋπηρεσία 5 ετών, αναζητά εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη εργοταξιακή πείρα (προτίμηση σε οικοδομικά έργα) και AutoCAD, επιθυμητή γνώση κοστολόγησης και προμηθειών. Τα εργοτάξια της εταιρείας βρίσκονται στις Κυκλάδες. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση leonidascamp@gmail.com(link sends e-mail)

Στο αρχιτεκτονικό γραφείο xza-architects προσφέρεται θέση εργασίας για γραμματειακή υποστήριξη – επικοινωνία γραφείου, αρχειακή επιμέλεια, λογιστικές δραστηριότητες. Απαραίτητα: Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής. Outlook Express, Word, Excel, Autocad, Photoshop, Indesign. Προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικό/τεχνικό γραφείο. Μέρος της απασχόλησης: επεξεργασία και οργάνωση υλικού δημοσιεύσεις, τεύχη παρουσίασης, ιστοσελίδα. Αποστολή βιογραφικών: info@xza-architects.com(link sends e-mail) 6945602287

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών)
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α΄ με εξειδίκευση σε λίθο)
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Β΄ με εξειδίκευση σε κονιάματα)
2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/01/2019-16/01/2019. Τηλέφωνο: 2710 225243

career.duth.gr