Θέσεις εργασίας Μηχανικών

654

  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/04/2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης στην περιοχή Θέση Ν.Α.Ο.Κ. και παραλιακή Λεωφ. Γαρίτσας. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Τηλέφωνο: 26610 48310

Ζητείται βοηθός αρχιτέκτονα, απόφοιτος-η Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή σχεδιαστής-στρια αρχιτεκτονικού σχεδίου για μερική απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην περιοχή του Υμηττού. Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας στο email: pandora@tee.gr(link sends e-mail)

Μελετητική κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής. Με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, REVIT. Στατικών προγραμμάτων SCADA pro ή πρόγραμμα γενικών πεπερασμένων στοιχείων Sap2000 με γνώση προσομοίωσης. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Αποστείλετε τα βιογραφικά σας και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο morpho.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Μελετητική κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής. Με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, Sketch Up, 3DS Max, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο morpho.cv@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., κατα προτίμηση Ε.Μ.Π. ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε ιδιωτικά οικοδομικά έργα για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., κατα προτίμηση Ε.Μ.Π. ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια οικοδομικά έργα για εργασία εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Μηχανικό – εργοταξιάρχη για τρία έργα κατασκευής ξενοδοχείων στην Μύκονο, e-mail: airtec@airtec.gr(link sends e-mail)

Η 3ΝΚ Engineers & Architects με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο των κατασκευών κτιριακών έργων, ζητά να προσλάβει Εργοδηγό για την καθημερινή διαχείριση εργοταξίων κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων. Αποστολή βιογραφικών στο σύνδεσμο https://bit.ly/2DBGmoY

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ, Τακτοποιήσεις & καλή χρήση προγράμματος AutoCAD, MS Office ζητείται από τεχνικό γραφείο στην Αθήνα για πλήρη απασχόληση, τηλ. 2106445389. Αποστολή βιογραφικού: info@spyrosgoulios.gr(link sends e-mail)

Ζητείται ένας Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. και ένας Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι., από τεχνική εταιρεία με εμπειρία στα δημόσια έργα και συγκεκριμένα, επίβλεψη- Κατασκευή, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, Α.Π.Ε.,ΠΚΝΤΜΕ, διεκπεραίωση εγγράφων – αλληλογραφίας με υπηρεσία, γνώση προγράμματος (εργολήπτη-autocad), επικοινωνία, Μακρή Αικατερίνη, 6937323598, biografika15@yahoo.gr(link sends e-mail)

Η εταιρία DELTA KK construction η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και των μελετών αναζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ευχέρεια λόγου. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα. βιογραφικά ” dimitris@2ktechnical.com(link sends e-mail) “, τηλ. επικοινωνίας: 2108019287

Ζητείται Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, για την στελέχωση Τμήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας ή φωτοτεχνικές μελέτες. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και εφαρμογών H/Y (MS Office, Autocad, 4M). Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ambio.gr(link sends e-mail).

Τεχνικό γραφείο στο Αγρίνιο ζητά ατομο για άμεση συνεργασία για κατάθεση δηλώσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ word, excel, και να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Θα εκτιμηθεί η γνώση AutoCAD και η ευχέρεια σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Βιογραφικά στο email: ns.job@yahoo.gr(link sends e-mail) τηλ. 2641306890

Η Αγαπάκης Μελετητική και Συνεργάτες Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ζητά Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με άριστες γνώσεις Αγγλικών και υπολογιστικών προγραμμάτων ADAPT 4M για άμεση πρόσληψη. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. Αποστολή βιογραφικών στο eagap@tee.gr(link sends e-mail).

Zητείται πολιτικός μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας : Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια. Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Eπικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης) με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην εκπόνηση Η/Μ μελετών κτηριακών έργων με άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ, Κλιματισμού, Ηλεκτρολογικών για εξωτερική συνεργασία με μελετητικό γραφείο Η/Μ. Αποστολή βιογραφικών στο hmcveng@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ / ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγος ή άλλη ειδικότητα μηχανικού) για πλήρη απασχόληση από πολυεθνική εταιρεία (BayWa r.e. Hellas) για τη Διαχείριση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Έδρα Λάρισα. Απαραίτητα Προσόντα: Αριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας), με γνώση Η/Υ (Microsoft Excel/Word). Αποστολή βιογραφικών: nikolaos.tsiantoulas@baywa-re.com(link sends e-mail)

O Όμιλος J&P – ΑΒΑΞ (Ενεργειακό) ζητά: Πολιτικούς μηχανικούς με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδες υγροποιημένου αερίου (LNG), διυλιστήρια, λιμενικά (jetty’s, προβλήτες, αντλιοστάσια) με καλό θεωρητικό υπόβαθρο, καλή χρήση AutoCad στα παραπάνω. Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «C4-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ_2019»

O Όμιλος J&P – ΑΒΑΞ Ενεργειακός Τομέας ζητά: Πολιτικό Μηχανικό η Μηχανολόγο Μηχανικό, με προηγούμενη εμπειρία σε εργοαστάσιο Μεταλλικών κατασκευών για ανάγνωση-ανάλυση κατασκευαστικών σχεδίων και κοστολόγηση εργασιών. Απαραίτητα προσόντα: ’ριστα Αγγλικά, Autocad. Επιθυμητή η γνώση λογισμικού 3D σχεδίασης π.χ. TEKLA, MICROSTATION κλπ. Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «CIVIL OR MECH_2019»

O Όμιλος J&P – ΑΒΑΞ Ενεργειακός Τομέας ζητά: Μηχανικό για μόνιμη εργασία ως Contract Manager με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε διαχείριση μεγάλων συμβάσεων EPC, Letter of Credits. Απαραίτητη η πρακτική εμπειρία στο Fidic, αγγλικών (Proficiency) και γνώση του κυρίως εξοπλισμού σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μονάδων LNG.Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «CONTRACT MANAGER_2019»

Από την J&P-AVAX S.A. (Ενεργειακός Τομέας) ζητείται Μηχανικός με 10ετή εμπειρία σε Project Management σε έργα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,υγροποιημένου αερίου LNG, διυλιστηρίων, με σχετικό καλό τεχνικό υπόβαθρο, παρακολούθηση συμβάσεων έργων, προμήθειας κυρίου εξοπλισμού, γνώση αγγλικών και υπολογιστών. Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «PROJECT MANAGER_2019»

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών στο Πικέρμι Αττικής επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό με άριστη γνώση SOLIDWORKS και CNC CAD. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6996759548 / email: chatzpavlos@yahoo.gr(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο αναζητείται μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την κατασκευή και διαχείριση ιδιωτικών έργων (οργάνωση και συντονισμός κατασκευής, παρακολούθηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων, reporting κ.λπ.). Αποστολή βιογραφικών στο nikolas.chatzis@teemail.gr(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο αναζητείται μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης με αντικείμενo την ρύθμιση αυθαιρέτων, την έκδοσή ΠΕΑ, την εκτίμηση αξίας ακινήτων και την σχεδιαστική υποστήριξη και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και λοιπών αδειοδοτήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο nikolas.chatzis@gmail.com

career.duth.gr