Θέσεις εργασίας Μηχανικών

217

  

Αρχιτέκτων Μηχανικός με εμπειρία εργοταξίου και ειδικότερη στην κατασκευή και ανακαίνηση ξενοδοχειακών μονάδων. Αποστολή Βιογραφικού στο info@ethnokat.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στο Αιγάλεω ενδιαφέρεται να προσλάβει, έναν/μία Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία στην διαχείριση αυθαιρέτων N.4178/13, καθώς και στην μελέτη και αδειοδότηση κτιριακών έργων. Γνώσεις ΝΟΚ, προγραμμάτων autocad 2D-3D, office και ευχέρεια στην σύνθεση και στον 3D σχεδιασμό. Αποστολή βιογραφικών: info@papakosmasate.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται αρχιτέκτονες με πολύ καλή έως άριστη γνώση 3D μοντελοποίησης αποκλειστικά και μόνο στο Autocad, για εξωτερική συνεργασία σε πολυάριθμα projects. Αποστολή βιογραφικών στο autocad3donly@gmail.com(link sends e-mail)

Γραφείο μελετών με έδρα την Πάτρα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις η διετής προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικό γραφείο και η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο info@trac.gr

Το Κέντρο Επεξεργασίας Σιδήρου που δραστηριοπειείται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό Παραγωγής (Οργάνωση, συντήρηση κλπ) στη Σίνδο-Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα:· Ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ· Άνεση στην οργάνωση, προγραμματισμό και συντήρηση μηχανών· Ξένες γλώσσες Αγγλικά επίπεδου Proficiency και Ιταλικά ή Γερμανικά σε χαμηλότερο επίπεδο· Για την θέση μηχανικού παραγωγής (οργάνωση και συντήρηση). Αποστολή Βιογραφικού: Ηλία Μόσχος (ilias@kes.gr(link sends e-mail)), Στέφανος Μουράτης (stefanos@kes.gr(link sends e-mail)). Τηλέφωνο Κέντρου: 2310 795586

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/03/2017. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/02/2017-21/02/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

career.duth.gr