Θέσεις εργασίας Μηχανικών

238

  

Η εταιρεία PFIC LTD ζητάει να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων που διατηρεί στην Νέα Καρβάλη στο Νομό Καβάλας , ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τυπικά προσόντα: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ελληνικού ή ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, μέλος ΤΕΕ
 • Ξένη γλώσσα: Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Proficiency)
 • Γνώσεις Η/Υ: Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση MS Office
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
 • Λοιπές προϋποθέσεις: Ικανότητα και προθυμία για εργασία σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον και αυξημένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση αντικείμενο θα ληφθούν υπόψη
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια βιομηχανική δραστηριότητα
 • Πρόσθετες ξένες γλώσσες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός μεγάλης εμπειρίας στα Δημοσία Έργα, θέσεις ευθύνης, διαχείριση φακέλου, αλληλογραφία, ενστάσεις, προτάσεις επί τής μελέτης, νέες τιμές, κοστολογήσεις, νομοθεσία, επικοινωνία με Υπηρεσίες, Τεχνικά Συμβούλια, αποτελεσματικός, ζητά εργασία. 6932403357

Από Τεχνική εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος, με εργοταξιακή εμπειρία, κατά προτίμηση, από τεχνική εταιρία HOMEARTH στο Πόρτο Ράφτη για πλήρη απασχόληση, με ενεργή κάρτα ΟΑΕΔ και ευέλικτο ωράριο εργασίας, αποστολή βιογραφικών στο E- mail support@anakainisispition.gr(link sends e-mail) Επικοινωνία 2118005971 6944636376

Η Meccanica Group A.Ε. για έργο που έχει αναλάβει αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. Πτυχίο άδεια άσκησης επαγγέλματος Γνώση αγγλικών Lower ή ισοδύναμου Εμπειρία 10ετή σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και σε συστήματα τηλεποπτείας και τηλελέγχου SCADA προσμετρούμενη από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Περιοχή: Νομός Αττικής.cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail)

Από Γραφείο Στατικών Μελετών ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκπόνηση Στατικών Μελετών. Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων: info@glmeletitiki.gr(link sends e-mail)

Η τεχνική εταιρεία Human Point στο κέντρο Αθήνας ζητάει αρχιτέκτονα μηχανικό για απασχόληση σε ένα δημιουργικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ευχέρεια αρχιτεκτονικής σύνθεσης, άριστες γνώσεις παραγωγής φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων απεικονίσεων, γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και αγγλικής γλώσσας. Αναλυτικό βιογραφικό και portfolio μπορούν να αποσταλούν στην: info@humanpoint.eu(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά ζητά μηχανικό (πτυχίο Πολυτεχνείου) με 5ετή εμπειρία στη διοίκηση έργων Φυσικού Αερίου μέσης-χαμηλής πίεσης ή μεταλλείων ή χημικών βιομηχανιών. Απαιτείται γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών :info@intercon.gr(link sends e-mail), τηλ. : 2104610045

Ζητείται από τεχνική εταιρεία μηχανικός με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων (συντονισμός υπεργολάβων, επιμετρήσεις, σύνταξη ΠΠΑΕ, λογαριασμών ,ΑΠΕ και ΠΚΤΝΜΕ, γνώση νομοθεσίας, αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες), αποστολή βιογραφικών στο hr@maconstruction.gr(link sends e-mail)

Η Αγαπάκης Μελετητική και Συνεργάτες Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ζητά Τεχνολόγο Μηχανικό με γνώση σε Μελέτες Καύσιμου Αερίου, ΚΕΝΑΚ για άμεση πρόσληψη. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. Αποστολή βιογραφικών στο eagap@tee.gr(link sends e-mail).

Ζητείται αρχιτέκτων (εγκεκριμένο πρόγραμμα ΟΑΕΔ), για εργασία σε τεχνικό γραφείο στα Νότια Προάστια. Απαιραίτητη η πολύ καλή γνώση AutoCAD για βιογραφικά: office@pkon.gr(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών Design and Structures στου Παπάγου αναζητά αρχιτέκτονα, σχεδιαστή/-στρια ή interior designer (με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία) για μερική απασχόληση. Απαιτούνται άριστες γνώσεις autocad, 3d autocad, 3D studio max, V-ray, Photoshop και Microsoft Office Suite. Αποστολή βιογραφικών στο email: dands@spiti.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό απόφοιτο ή με μικρή εμπειρία για απασχόληση γραφείου και επίβλεψης έργων. Προσφέρεται σταθερή, μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, κάτοχος μεταφορικού μέσου, άριστη γνώση word, excel, autocad. CV στο: th.karagiannis@niron.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία ALSVIT επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο εκτιμητη, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, για μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση. Αντικείμενο Θέσης: Σύνταξη Εκτιμήσεων και Έλεγχος/Review εκτιμήσεων συνεργατών. Αποστολή CV: career@alsvit.com