Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

182

  

Εταιρεία αναζητά Ηλεκτρονικό/Μηχανικό με: Iκανότητα σχεδιάσμου LC/Tunable φίλτρων εως 10GHz. MSEE και 5+χρόνια εμπειρίας. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως Keysight,Genesys. Εμπειρός χειριστής RFtest-equipment. Γνώστης MSoffice. Εξοικειωμένος με Visual Basic,C++,LabView. Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Ο υποψήφιος θα πρέπει να εκδίδει τιμολογίο παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνία: info@netcomsa.gr(link sends e-mail) και akousathana@netcomimc.com(link sends e-mail)

Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ, ζητά διπλωματούχο μηχανικό για διαχείριση θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας . Απαραίτητα προσόντα : Άριστη γνώση της αγγλικής .’ριστη γνώση λογισμικού AUTOCAD, MICROSOFT OFFICE , σχεδιαστικά προγράμματα προσομοίωσης . Επιθυμητά : Γνώση νομοθεσίας των ΑΠΕ, λογισμικό 4Μ, σχετική προϋπηρεσία. Καρλόβασι Σάμου 2273089450, Αποστολή βιογραφικών : n.elenis@ergons.gr(link sends e-mail), ergons.gr

Ζητείται Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, με εργοταξιακή εμπειρία και εμπειρία υπαίθρου, για απασχόληση σε εργοτάξιο και εργασίες υπαίθρου. (Θα εκτιμηθούν γνώσεις AutoCad). Βιογραφικά: info@apotiposis.com(link sends e-mail), ae@apotiposis.com(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνικό γραφείο στη Σαντορίνη Αρχιτέκτονας. Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία άριστη σε αποτυπώσεις, έκδοση οικοδομικών αδειών, οργάνωση και διεκπεραίωση φακέλων για αδειοδοτήσεις. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, NΟΚ, προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης. Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά: stkon.jobs@gmail.com(link sends e-mail), ένδειξη: ΚΩΔ: ΜΗ-07.17

Zητείται μηχανικός-εργοδηγός για κτιριακά έργα και interiors, αποδεδειγμένης εμπειρίας. Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών και συστατικών επιστολών στο e-mail: mpap@hyperion-sa.gr(link sends e-mail)

Εταιρεία που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αντικείμενο εργασίας στο Oil & Gas – με την επωνυμία Dourosteel Engineering LLC-, ζητά μηχανολόγο μηχανικό με 5ετή εμπειρία.Προσόντα: ’ριστα Αγγλικά, auto-cad/tekla, εκπόνηση μελετών, προμετρήσεις σιδηροκατασκευών, σωληνώσεων κ.λ.π.. Αποστείλατε βιογραφικό στο: Personnel-DD@3G-Experts.com(link sends e-mail) . Τηλέφωνο: 0097192281961. FAX 0097192281962

Απο γραφείο μελετών στην Αθήνα, ζητείται πολιτικός μηχανικός με αποδεδειγμένη άριστη γνώση και εμπειρία του προγράμματος etabs για μελέτες κτιριακών έργων. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και τεχνικής ορολογίας. Τηλ.επικοινωνίας: 2103836724

Τεχνική Εταιρεία, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 10ετής εμπειρία, άριστη γνώση AutoCAD, PRIMAVERA 6, MS Project, απαραίτητα άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, εμπειρία σε σύνταξη & διεκπεραίωση φακέλου άδειας δόμησης, σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και χρονικού προγραμματισμού. Αποστολή βιογραφικού: mmoraitou@gmail.com(link sends e-mail)

Μελετητική&Τεχνική εταιρεία ζητεί Διευθυντή Κατασκευής Έργου με έδρα το Μαρόκο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 15 χρόνια εμπειρίας σε Διεύθυνση Κατασκευών Βιομηχανικών Έργων και τουλάχιστον 5 χρόνια σε Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εγκατάστασης Σωληνώσεων/Σωληναγωγών. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. Αποστολή Βιογραφικών στο mail@enoia.eu(link sends e-mail), κωδικός Construction Manager/Morocco.

Zητείται γραμματέας για γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία σε τεχνική εταιρία και άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail).

Zητείται Πολιτικός Μηχ/κός για απασχόληση 3 ημερών εβδομαδιαίως ( Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ) στην Μάνδρα Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προγενέστερη εμπειρία, σχεδιαστικών προγραμμάτων και άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptssconsultancy.info@gmail.com(link sends e-mail)

career.duth.gr