Θέσεις εργασίας Μηχανικών

376

  

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ με εργοταξιακή πείρα, προκοστολόγηση έργων και σύνταξη λογαριασμών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ilissosate.gr(link sends e-mail) Τηλ. Επικοινωνίας: 2106561720 Fax. 210 6561729

Η J&P-ΑΒΑΞ ζητά: Μηχανολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε QA/QC ενεργειακών έργων (σταθμoύς παραγωγής ρεύματος, σταθμούς υγροποιημένου αερίου, δεξαμενές, διυλιστήρια, μεταλλικές κατασκευές). Γνώση ASME/ΕΝ-PED, Σύνταξη ITPs, Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας, Διαδικασιών Συγκόλλησης, Πιστοποίηση Συγκολλητών, NDT, Δοκιμές / Παραλαβές Εξοπλισμού, Διαδικασίες Πιστοποίησης ASME STAMP. Βιογραφικά: tmavrokefalidou@jp-avax.gr(link sends e-mail).Κωδικός «QA-QC[Mech-7]».

Από Κατασκευαστική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Μελέτη & Εγκατάσταση Συστημάτων Κλιματισμού Πλοίων, ζητείτε Μελετητής Μηχανολόγος Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία στη μελέτη εγκαταστάσεων συστημάτων κεντρικού κλιματισμού για την θέση του προϊσταμένου του τμήματος μελετών. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών καθώς και η δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό. Αποστολή βιογραφικού: ep@gkmarine.gr(link sends e-mail). Τηλ.: 210 8225420

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός, για εργασία σε κατασκευαστική & μελετητική εταιρεία με ειδίκευση στα υγρά και αέρια καύσιμα. Επιθυμητή η εμπειρία σε μελέτες πρατήριων υγρών καυσίμων. Αποστολή βιογραφικού στο ateke.constructions@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε κτιριακό τομέα και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για τη θέση του Site Manager για την επίβλεψη Η/Μ εργασιών ανέγερσης σταθμού παραγωγής 1500MW στο Ιράκ. Απαραίτητη τουλάχιστον 5ετής προυπηρεσία σε ενεργειακά / διυλιστηριακά έργα. tekam@otenet.gr(link sends e-mail) τηλ.210-83 25 108

Τεχνική εταιρία με έδρα στην Κηφισιά ζητά Αρχιτέκτονα για μερική απασχόληση 2- 3ημερες την εβδομάδα με θέμα σχεδιασμό κατοικιών , προτιμώνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, και γνώσεις ΝΟΚ , αποστείλατε βιογραφικό aldoukos@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται υπάλληλος για τη θέση Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων, με σπουδές σε Πληροφορική, γνώση διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών σε Windows και Linux (File Servers, Mail Servers, κλπ), δικτυακής υποδομής (routers, switches, κλπ), καλή γνώση Αγγλικών και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων/συστατικών επιστολών στο e-mail: doxiadis@doxiadis.com(link sends e-mail)

Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE ζητά αρχιτέκτονα για Αθήνα. Αρμοδιότητες: μελέτη και σχεδιασμός έργων. Προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα, εμπειρία 3-5 έτη, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 3D, 2D, 3D Studio Max,V-Ray, Microstation), εμπειρία εργοταξίου, κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά: customer3.ath@voyatzoglou.gr(link sends e-mail).

Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με έδρα τη Γλυφάδα, ζητά για σύμβαση έργου διάρκειας ενός χρόνου, Τεχνολόγο Μηχανικό Έργων Υποδομής με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε κτιριακά οικοδομικά έργα, αναστηλώσεις μνημείων και Ιερών Ναών, και αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : vassiliki.dimitreli@eastmed.gr(link sends e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 9699650

career.duth.gr