Θέσεις εργασίας Μηχανικών

530

  

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή/και Πολ.Μηχ. Τ.Ε. 15-ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα για κάλυψη θέσης μηχανικού κοστολόγησης έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη ATHCIV8

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:1 ΠΕ Κτηνίατρος, 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Τηλέφωνο: 24673 50355, 24673 50311, 24673 50270

Ζητείται Αρχιτέκτονάς ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Σχεδιαστής με γνώση σε λογισμικά Autocad, Revit, Rhino για συνεργασία σε συγκεκριμένο Project με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Εκτιμάται η εμπειρία σε αποτυπώσεις και Παραγωγή σχεδίων από Laser Scanner καθώς και η γνώση ΝΟΚ. email: info@apotiposis.com(link sends e-mail)ae@apotiposis.com(link sends e-mail)) και τηλ: 2106753307

Zητείται έμπειρος μηχανικός για την Διαχείριση Συμβάσεων Δημοσίων Έργων (νομοθεσία, αλληλογραφία, λογαριασμοί, Α.Π.Ε., Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κτλ). Αποστολή βιογραφικών: gharani@mesogeos.gr(link sends e-mail)

Γραμματειακή υποστήριξη – βοηθός λογιστηρίου ζητείται από Κατασκευαστική Εταιρεία για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : ksdevelopment.ike@gmail.com(link sends e-mail)

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικό, Απόφοιτο/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού και Χημικού Μηχανικού, που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr(link sends e-mail) – cv@gerpgroup.gr