Θέσεις εργασίας Μηχανικών

191

  

Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems AE ζητά αρχιτέκτονα για Αθήνα. Αρμοδιότητες: μελέτη και σχεδιασμός έργων. Προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα, 5 έτη εμπειρία τουλάχιστον, άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 3D, 2D, 3D Studio Max,V-Ray, Microstation), εμπειρία εργοταξίου, κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα. Εμπειρία project management θα αξιολογηθεί θετικά. Βιογραφικά: customer3.ath@voyatzoglou.gr(link sends e-mail)

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ, εταιρεία Μελετών & Συμβούλων (www.epsilon.gr) ενδιαφέρεται να προσλάβει Περιβαλλοντολόγο με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. Εμπειρία στην υποβολή προτάσεων / εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Απόρρητη αποστολή βιογραφικού στην κα Φαίη Νάκου enviro@epsilon.gr(link sends e-mail). / 210 6898625

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ελάχιστη 3ετή εμπειρία, άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων, MS Office, Cloud computing και Αγγλικών. Γνώση Γαλλικών επιθυμητή. Η εταιρεία ασχολείται με την παρακολούθηση κατασκευών με χρήση οπτικών ινών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mxampla@eren.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται έμπειρος διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με άριστη γνώση Αγγλικών για την ανάπτυξη της αγοράς της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για εταιρεία, η οποία ασχολείται με την παρακολούθηση κατασκευών με χρήση οπτικών ινών. Γνώση Γαλλικών επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mxampla@eren.com.gr(link sends e-mail)

Γραμματεύς, χειρισμός Microsoft Office (Word, Excel) απασχόληση 31/07 έως 5-9 πιθανότατη συνέχιση συνεργασίας. Έδρα Κάτω Χαλάνδρι Βιογραφικό στο email: axonmel@tee.gr

Τεχνική Εταιρεία Μελετών ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για απασχόληση σε μελέτες υδραυλικών έργων. Απαραίτητες γνώσεις: άριστη HEC-RAS , MSOffice, AutoCAD. Απαραίτητη μικρή σχετική εμπειρία. Βιογραφικά: malv@tee.gr(link sends e-mail)

Μηχανολογος μηχανικος, πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου, ζητείται για μόνιμη απασχόληση, στην Αθήνα, σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία συντηρήσεων και ανακαινίσεων καταστημάτων τραπεζών και αλυσίδων λιανικής Τ:210 8976030 Email: hr@easyfacilities.com(link sends e-mail)

Μηχανολογος μηχανικος, πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου, ζητείται για μόνιμη απασχόληση, στη Θεσσαλονίκη, σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία συντηρήσεων και ανακαινίσεων καταστημάτων τραπεζών και αλυσίδων λιανικής Τ:210 8976030 Email: hr@easyfacilities.com

Ζητούνται σχεδιαστές για 3D μοντελοποίηση σε περιβάλλον Autocad και rendering σε 3ds Max (κατά προτίμηση Mental Ray). Αποστολή βιογραφικών στο archvizmodel@gmail.com(link sends e-mail)

 

career.duth.gr