Θέσεις εργασίας Μηχανικών

196

  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΤΕ Διοικητκού-Λογιστικού
3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες ελλείψει ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/11/2017-30/11/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  28210 44418, 28210 94487

Ζητούνται Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι ως Υπεύθυνοι Πωλήσεων Εκπαίδευσης. Πτυχίο Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού. Προϋπηρεσία/εμπειρία (αναγκαία) σε Εκπαιδεύσεις τεχνικής φύσεως. Εμπειρία σε Πωλήσεις (εκπαιδεύσεων, software, βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών B2B). Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. Αποστολή Cv στο novembercv2017@gmail.com(link sends e-mail) με κωδ. 1YΠΕ.

Από τη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ, τεχνική εταιρία με έδρα την ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης, ζητούνται: Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι / Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για την εκτέλεση έργων και τη στελέχωση εργοταξίων στην Θεσσαλία. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο info@frigostahl.gr(link sends e-mail) ή στο fax: 2310-570199

Από την ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ, τεχνική εταιρία με έδρα την ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης, ζητούνται: Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι / Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για τα τμήματα κοστολόγησης και εκτέλεσης έργων καθώς και για τη στελέχωση εργοταξίων στην Βόρεια Ελλάδα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο info@frigostahl.gr(link sends e-mail) ή στο fax: 2310-570199

Κατασκευαστική Μελετητική Εταιρεία, με αντικείμενο μελέτης Ιδιωτικά Έργα και κυρίως Ξενοδοχειακές Μονάδες ζητά Αρχιτέκτoνα Μηχανικό για την Αθήνα με μεγάλη ευχέρεια στην σύνθεση κτιριακών έργων και στην έκδοση αδειών δόμησης ,επίσης με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad 2D ,3D και V-ray. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό και portfolio στο email stathakopoulos@stathakopoulos.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική Μελετητική Εταιρεία, με αντικείμενο μελέτης Ιδιωτικά Έργα και κυρίως Ξενοδοχειακές Μονάδες ζητά Αρχιτέκτoνα Μηχανικό για τις Κυκλάδες, με μεγάλη ευχέρεια στην σύνθεση κτιριακών έργων και στην έκδοση αδειών δόμησης ,επίσης με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad 2D ,3D και V-ray. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό και portfolio στο email stathakopoulos@stathakopoulos.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος AEI/ΤΕΙ ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για μόνιμη εργασία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης (Έβρος) ως τεχνικός. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή και δυνατότητα ταξιδιών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στη διεύθυνση: cvrenewable@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος AEI/ΤΕΙ ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για εργασία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές τις βορείου Ελλάδος (Κοζάνη και Ξάνθη) ως τεχνικός. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε μία πό τις παραπάνω περιοχές και δυνατότητα ταξιδιών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στη διεύθυνση: cvrenewable@hotmail.com

career.duth.gr