Θέσεις εργασίας Μηχανικών

238

  

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών. Απαραίτητα Προσόντα : Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ. Βιογραφικά με την ένδειξη κωδ. ΤΕΕ Μ-180112 στο e-mail: cvinbox10@gmail.com(link sends e-mail).

Τεχνική εταιρεία με δραστηριότητα στις Κυκλάδες και την Κρήτη ζητά δύο Μηχανολόγους Μηχανικούς με πενταετή και δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία αντίστοιχα σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, γνώσεις Η/Υ, Autocad και ξένων γλωσσών, κατοχή διπλώματος οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: technikietairia@gmail.com(link sends e-mail)

Από το τμήμα Υποστήριξης (Support) της 4Μ, ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η καλή γνώση CAD, καθώς επίσης και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο με εξωστρεφή προσανατολισμό και καλές προοπτικές. Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό στο email gen@4m.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο και κατασκευαστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης σχεδιάστρια για πλήρη απασχόληση, με αριστες γνώσεις 2D & 3D σχεδίασης για την παραγωγή renders & video υψηλών προδιαγραφών. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, Studio 3D Max, Photoshop, MS Office και της αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού: cvthessaloniki2016@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο και κατασκευαστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης ζητά Αρχιτέκτονα μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, Photoshop, Studio 3D Max, MS Office και της αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικού: cvthessaloniki2016@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο και κατασκευαστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης ζητά Πολιτικό μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, και της αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία επιθυμητή σε μελέτες εφαρμογής και επιβλέψεις έργων. Αποστολή βιογραφικού: cvthessaloniki2016@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία στην Αθήνα αναζητεί Ηλεκτρολόγο ή Μηχανικό Αυτοματισμού ΑΕΙ/ ΤΕΙ για στελέχωση τμήματος μελετών, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων αυτοματισμού έργων διανομής και επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητα: AutoCAD (ηλεκτρολογικό σχέδιο), MSOffice, άριστη γνώση Αγγλικών (εκτιμάται η άριστη γνώση Γερμανικών). Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία-προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο. Βιογραφικά: info@uwtech-gmbh.de(link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ για στελέχωση εργοταξίου έργου οδοποιίας στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης με εμπειρία σε δημόσια έργα και εργασίες πεδίου και εργοταξιακού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο email: marigoudis@ekter.gr(link sends e-mail)

Η Energycert, εταιρεία στον τομέα της ενεργειακής πιστοποίησης και αναβάθμισης κτηρίων, αναζητά Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό με σχετική εμπειρία στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων και τακτοποίηση αυθαιρέτων και εμπειρία στον τομέα των ανακαινίσεων για μόνιμη απασχόληση/συνεργασία στην Θεσσαλονίκη. Αποστολή αιτήσεων ενδιαφέροντος και βιογραφικών στο careers@energycert.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος AEI/ΤΕΙ ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για εργασία σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε περιοχές της βορείου Ελλάδος (Κοζάνη, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη) ως τεχνικός. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε μία πό τις παραπάνω περιοχές και δυνατότητα ταξιδιών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα στη διεύθυνση: cvrenewable@hotmail.com

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος,  

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

 

2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «My TRavel Companion» – «MY-TRAC»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility» – «REFORM»  

 

career.duth.gr