Θέσεις εργασίας Μηχανικών

165

  

Zητείται Πολιτικός Μηχανικός από Κατασκευαστική Εταιρεία με εμπειρία σε κατασκευή Οικοδομικών και Ενεργειακών Έργων, για Εργοτάξιο στην Νότια Εύβοια (τυχόν εμπειρία σε κατασκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης θα εκτιμηθεί). Βιογραφικά info@cantreva.com(link sends e-mail) Τηλ: 6972235242.

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για Εργασία σε μελετητική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: karatzanis@geoper.gr(link sends e-mail)

Από Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gkonstantinidis.gr(link sends e-mail)

Από Τ. Εταιρεία ζητείται, τοπογράφος Π.Ε. ή Τ.Ε για απασχόληση σε εργοτάξιο στην Αττική, με γνώσεις χαράξεων, επιμετρήσεων , παρακολούθησης έργων, Η/Υ, σχεδιαστικών και επιμετρητικών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο mtsokas@etae.com(link sends e-mail).

Μελετητική – Κατασκευαστική Εταιρεία στο Ρέθυμνο Κρήτης αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για έμμισθη εργασία πλήρους απασχόλησης σε θέση junior στο μελετητικό της τμήμα. Απαραίτητα στοιχεία η ομαδικότητα, η όρεξη για εξέλιξη και η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D. Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή Βιογραφικών: cvrecruit@icloud.com(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad κ.α. για χειριστής εργαλειομηχανών CNC. Απαραίτητη η καλή γνώση των αγγλικών, προϋπηρεσία επιθυμητή. Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών ELMETAL – Μ. & Σ. ΝΑΟΥΜΗΣ Ο.Ε. Τ. 2441080700 , Email: support@elmetal.gr(link sends e-mail)

Η εκτιμητική εταιρεία Think Up Solutions ζητά να προσλάβει μηχανικό με βασικές γνώσεις εκτιμητικής. Κάτωθι προσόντα:Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τεχνικής κατεύθυνσης., Αριστο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Υψηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα των προγραμμάτων του MS Office. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@tusltd.gr(link sends e-mail)

Εταιρία Συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, απόφοιτους ΑΕΙ, με εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο email:info@process.com.gr(link sends e-mail)

Γραφειο ειδικων μελετών πολιτικού μηχανικού ενδιαφέρεται για συνεργασία με πολιτικό μηχανικό με εμπειρία σε στατικές μελέτες με πεπερασμένα στοιχεία. Επικοινωνια: synergon@tee.gr