Θέσεις εργασίας Μηχανικών

216

  

Από τεχνική εταιρεία 4ης τάξης, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε υδραυλικά έργα. Βιογραφικά στο Technical.company@yahoo.gr(link sends e-mail)

Από Κατασκευαστική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε Health and Safety, άριστη γνώση της Αγγλικής, για παροχή υπηρεσιών Health & Safety Engineer σε Εργοτάξιο στην Κάρυστο. Βιογραφικά DSS@cantreva.com(link sends e-mail)

Ελληνική εταιρεία σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, παράρτημα Αγγλικής, ζητεί Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο Πολυτεχνικής σχολής για εργασία στην Κομοτηνή. Απαραίτητα προσόντα : Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση AutoCAD, εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές και συγκεκριμένα στο λογισμικό TEKLA επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στα Αγγλικά μέχρι 15 Απριλίου : nikos.Sidiras@tdsmidlands.co.uk(link sends e-mail) , niksidiras@yahoo.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας σε μελέτες με γνώσεις autocad για συμμετοχή σε σύνταξη “shop drawings” στην αγγλική γλώσσα. Αποστολή βιογραφικών: info@dektis.gr(link sends e-mail)

Ζητείται άτομο ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. προκειμένου να εργαστεί σε Κατασκευαστική εταιρία διασύνδεσης ενεργειακών έργων. Απαραίτητα Προσόντα: Άτομο εργατικό, εύστροφο, επικοινωνιακό, Καλή γνώση autocad, αγγλικών, office, Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας, Δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών: azervoulia@geoerga.gr(link sends e-mail)

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Mηχανολόγος Mηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων και ιδιωτικών έργων , σύνταξη λογαριασμών . Bιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@maconstruction.gr

Ζητείται δομοστατικός με μεταπτυχιακό και εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, για συνεργασία με μελετητικό γραφείο. Στείλατε βιογραφικό στο email : statikesmeletes1@gmail.com(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Zege Architects επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα Εσωτερικών Χώρων-Interior Designer για μόνιμη απασχόληση. Προσόντα: Πτυχίο ανάλογης σχολής, 5ετή προϋπηρεσία σε διακόσμηση κατοικιών/ξενοδοχείων, άριστη γνώση προγράμματος CAD. Θα εκτιμηθούν: γνώση 2D+3D προγραμμάτων Archicad, Αrtlantis, 3D Studio Max, Rhino, Vray, Photoshop Αποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς σας στο cv@zege.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία Χ.Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση. Aπαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Autocad , Photoshop και προγραμμάτων φωτορεαλισμού (3D Studio Max, Vray, SketchUp). Eπιθυμητή η τουλάχιστον διετής εργασιακή εμπειρία . Αποστολή βιογραφικού συνοδευόμενου υποχρεωτικά από δείγμα δουλειάς στο g.filippopoulou@maraveas.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός μηχανικός με 5-ετή εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών και πολύ καλή γνώση AutoCad για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα (Ακρόπολη). Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε χαράξεις εργοταξίων ή/και ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού στο email: sdtopo@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός με 5-ετή εμπειρία και πολύ καλή γνώση AutoCad για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα (Ακρόπολη). Κύριο αντικείμενο απασχόλησης θα είναι οι αποτυπώσεις κτιρίων και οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικού στο email: sdtopo@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονας – μηχανικος ή λοιπές ειδικότητες,με άριστη γνώση σχεδιαστικών-3D προγραμμάτων και αγγλικής γλώσσας, ζητείται από βιομηχανία στη Μάνδρα Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hmelatos@marbledesign.gr(link sends e-mail), τηλ: 210 5550600

Ζητείται από την PG KAMARINOS CONSULTING ENGINEERS Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με προϋπηρεσία 5 ετών σε μελετητική εταιρία η/μ εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο mail@kamarinos.com(link sends e-mail)

Ζητείται: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά έργα για έργο στη Μυτιλήνη. Πληροφορίες: Τηλ. 2107484774, Email για βιογραφικά: info@erteka.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στη Παλλήνη. Απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού με autocad/autodesk για εκδόσεις αδειών & ρυθμίσεις αυθαιρέτων.τηλ: 6977296104

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασία. Η εξοικείωση με τρισδιάστατο λογισμικό, ιδανικά Microstation/Tricad, στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Μηχανολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασία. Η εξοικείωση με τρισδιάστατο λογισμικό, ιδανικά Microstation/Tricad, στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Πολιτικοί μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασία. Η εξοικείωση με τρισδιάστατο λογισμικό, ιδανικά Microstation/Tricad, στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με απαραίτητη 5ετή τεχνική γνώση, εμπειρία σε συντήρηση πετρελαιοκινητήρων και υδραυλικών συστημάτων μηχανημάτων έργου για εργασία εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών: ch.kaykia@dionsa.com(link sends e-mail)

 

career.duth.gr